Velkommen til DH

Mød fleksjobberen Cath

"Menneskeligt set betyder det at have et arbejde for mig, at jeg kan få lov til at give noget tilbage". For Teaterøens direktør er Cath en stærk ressource i den lille virksomhed.

Vores værdier: Giv alle mennesker de samme muligheder

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Godt 2000 borgere under værgemål stemte tirsdag til kommunal-og regionsvalget. Næste skridt er at få lov til at stemme til folketingsvalg.

  Tirsdag stemte 1.895 ymyndiggjorte danskere for første gang. Lovændringen sidste år har gjort det muligt for borgere med kognitive og psykiske handicap, samt demente under værgemål at stemme ved tirsdagens kommunal- og regionsvalg.  "Tirsdag bliver en god dag for demokrati...

Hvis du bliver ringet op af en person, der præsenterer sig som Mads, Michael eller Martin, og udgiver sig for at være medarbejder i SKAT, er det højst sandsynligt fup.

Finans Danmark har nemlig fået flere henvendelser fra banker, der oplever, at deres kunder er blevet kontaktet af ”SKAT”, fordi kunderne skulle have et mellemværende med SKAT og skal have penge retur. Det er dog ikke tilfældet, men derimod kriminelle der forsøger at få adgang til dine bankkonti og ...

Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen er genvalgt til Det Centrale Handicapråd. Af rådets 16 medlemmer kommer de 5 fra DH.

Danske Handicaporganisationer er paraply for de 34 medlemsorganisationer. På den måde repræsenterer DH mennesker med handicap. Og dem der bliver valgt i DH bliver valgt via deres medlemsorganisationer. Helt anderledes forholder det sig med Det Centrale Handicapråd. Her udpeges medlemmerne af minist...

Stor satspuljeaftale for år 2018-2021 på socialområdet er fredag blevet indgået mellem Regeringen og de øvrige satspuljepartier.

Der er indgået aftale om satspuljen for de kommende år. Set med handicappolitiske briller er det en god aftale. Den strækker sig over årene 2018 til 2021. Og det er i sig selv godt. Det giver nemlig mulighed for at tænke langsigtet, i stedet for at det bliver løsninger fra det ene år til det næste....

Kalender

DH's forretningsudvalgsmøde, december den 13. december 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup