Share |
Forside | Dokumenter | Høringssvar | Høring: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (ændring af revisionsklausul)

Høring: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (ændring af revisionsklausul)


Til

Ministeriet for Børn og Undervisning,

Afdeling for Børn og Grundskole,

Att.: Jørgen Petersen,
e-mail: Joergen.Petersen@uvm.dk

Hvidovre, den 2. marts 2012

Sag 20-2012-00377- Dok. 74239 SL/mol/mmh

Danske Handicaporganisationers (DH's) høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Ændring af revisionsklausul)

DH finder det som en god idé at foretage en nærmere analyse af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), inden loven revideres.

DH mener dog, at problemerne omkring et manglende forsørgelsesgrundlag presser sig så meget på, at der er behov for at tage politisk stilling til dette nu. En stillingstagen til et ensartet forsørgelsesgrundlag for de unge på STU kan ikke udskydes til folketingsåret 2012-2013.

Det bekymrer DH meget, at Undervisningsministeriet i deres kommende analyse, som det fremgår af bemærkningerne, overvejer om ”nogle af de unge med fordel kunne henvises til andre eksisterende tilbud efter f.eks. serviceloven eller individuelle forløb tilrettelagt efter lov om specialundervisning for voksne.” Formålet med STU'en var netop at ligestille unge, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse, og give dem et retskrav på en uddannelse. Hvis en gruppe af disse unge i stedet tilbydes tilbud i serviceloven, eller tilbud efter lov om specialundervisning for voksne, genindfører man diskrimination af disse unge. Tilbud efter serviceloven har ikke et uddannelsesmæssigt sigte, ligesom specialundervisning for voksne har et kompenserende sigte og ikke kompetenceudvikling, som er målsætningen med STU.

DH kan være enig i, at der er grund til at se på målgruppens afgrænsning. DH oplever, at der er unge, der får en STU, som godt kunne gennemføre en ordinær uddannelse med støtte. Dette sker, fordi det ordinære system svigter. Der er mange blandt både uddannelsesinstitutionerne og UU, der ikke har styr på deres forpligtelser og regelgrundlag med at få de unge, der kan gennemføre en ordinær uddannelse med støtte, i gang med en uddannelse med den rigtige støtte. Samtidig opleves, at unge, der burde have tilbud om STU, ikke får dette. Det er meget vigtigt at slå fast, at der ikke er en nedre grænse for, hvornår en ung kan gå på STU'en.

DH noterer sig, at hovedargumentet i lovbemærkningerne for at udskyde revisionen er, at der ikke er tilvejebragt et tilstrækkeligt analyse- og erfaringsgrundlag, med særlig henvisning til, at kun ca. 300 elever har gennemført uddannelsen. I den forbindelse vil DH rette opmærksomheden på, at dette langt hen af vejen skyldes, at kommunerne var lang tid om at implementere uddannelsen. DH mener derfor, at der i den kommende evaluering er behov for særlig opmærksomhed på bl.a. den kommunale håndtering af STU'en, herunder sikring af ordentlige uddannelsesplaner, kvaliteten af indholdet i uddannelsen, krav til udbyderne mm. DH bidrager gerne med relevante emner til evalueringen.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at analysen skal fokusere på ”om de afsatte midler til uddannelsen anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre, at målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse”. DH vil understrege, at målet med ungdomsuddannelsen er, at de unge med særlige behov, ud over faglige kompetencer, også skal opnå personlige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Dette bør også være et fokusområde, når det vurderes, om de afsatte midler anvendes hensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen

Stig Langvad

Formand

2

Handlinger tilknyttet webside
Søg