Parkinsonforeningen

Handlinger tilknyttet webside
« Forrige side | | Næste side »   Side 31/40

Parkinsonforeningen
Nørre Voldgade 90, 1358 København K
Telefon: 3341 4770
info@parkinson.dk
www.parkinson.dk

Formand: Jorry Højer

Stiftet: 1980

Formål:
At bekæmpe Parkinsons sygdom samt sygdomme med lignende symptomer,
at sikre optimale livsvilkår, ligeværdighed og selvbestemmelse for de sygdomsramte,
at skabe de bedst mulige forhold for de sygdomsramte familier,
at udbrede kendskab til og forståelse for Parkinsons sygdom samt sygdomme med lignende symptomer,
at støtte forskning og behandling, der kan medvirke til opfyldelse af foreningens formål, og
at deltage i internationalt samarbejde vedrørende sygdommen og patienternes forhold.

Medlemmer: Ca. 7.500 medlemmer, heraf ca. 3.500 patienter. Som medlemmer optages enkeltpersoner, firmaer, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Handicap: Sygdommen, hvis opståen ikke kan forklares, er uhelbredelig og den medfører tiltagende invaliditet. Sygdomssymptomerne er rysten, muskelstivhed, langsomme bevægelser og senere i forløbet balancebesvær. Der er ca.
67.000 parkinsonpatienter i Danmark.

Struktur: Landsdækkende forening med 15 kredse med hver sin medlemsvalgte bestyrelse. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg. Foreningens kontor har seks ansatte.

Aktiviteter: Parkinsonforeningen arrangerer konferencer, kurser, møder, uddeler forskningslegater, forskellige former for arrangementer. Herudover tilbyder foreningen rådgivning fra fem forskellige rådgivere samt informationsmateriale.

Forskning: Foreningen støtter efter indstilling fra foreningens forskningsråd forskningsprojekter inden for sygdomsområdet. Forskning dækker såvel grundforskning som nye behandlingsformer.

Internationalt: Foreningen har kontaktflader på det europæiske plan til tilsvarende foreninger. Foreningen er således medlem af Nordisk Parkinson Råd samt af European Parkinson Disease Association (EPDA).

Publikationer: Foreningen udgiver medlemsbladet Parkinson Nyt 4 gange årligt samt en række brochurer om Parkinsons sygdom.

Informationsmateriale: Foreningen udarbejder informationsmateriale om sygdommen i form af brochurer og DVD'er. Materialerne kan ses på foreningens hjemmeside www.parkinson.dk

Søg