Velkommen til DH

Endelig forbydes diskrimination af handicap!

Et enigt folketing vedtog torsdag 31. maj at forbyde diskrimination på baggrund af handicap. DH fejrede det store fremskridt.

Få gode råd til DH-afdelingens handicappolitiske arbejde

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

DR fortæller lørdag, at få danske strande er tilgængelige for alle, og at Danmark kan vinde økonomisk ved at gøre flere attraktioner, natur og strande tilgængelige. Der er stor efterspørgsel på tilgængelige feriedestinationer hos danske og udenlandske turister.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler: ”Mennesker med handicap vil leve et aktivt og selvstændigt liv som fx at tage en tur på stranden. Danmark bør vedtage en turisme for alle-strategi, så vores natur, attr...

Har du flair for både politik og organisationsudvikling? Så har vi en spændende stilling som organisations- og udviklingskonsulent. Du får en vigtig funktion i forhold til at understøtte vores lokalafdelinger, så de kan skabe de bedste rammer for, at mennesker med handicap kan leve et selvstændigt liv ligesom alle andre.

Vi er det fælles talerør for 34 handicaporganisationer og arbejder på alle politiske niveauer - ikke mindst i kommunerne, hvor vi har 97 lokale DH-afdelinger. Vi tror på, at den bedste vej til indflydelse er en god dialog med lokalpolitikerne. DH skal være en konstruktiv politisk spiller, der bringe...

Den nye medieaftale, der blev indgået i nat, indeholder et afsnit om tilgængelighed for mennesker med handicap. Her står bl.a., at der i de nye public service-kontrakter med DR, TV 2 og de regionale TV 2-virksomheder skal fastsættes krav om tilgængeligheden af stationernes udbud. Det er positivt, at det også er nævnt, at TV 2 Regionerne skal sikre bedre adgang til deres medieindhold.

Medieaftalen nævner mennesker med handicap i afsnittet: "Tilgængelighed for personer med handicap" på side 10. Udover public service-aftalerne, nævner man det kommende direktiv om audiovisuelle medietjenester ("AVMS-direktivet"). Dette direktiv kommer til at indeholde krav om tilgængelighed til tv o...

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden 2019 til 2023. Danske Handicaporganisationer (DH) er tilfreds med, at aftalen indeholder et selvstændigt afsnit om tilgængelighed for mennesker med handicap.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler: ”Undertekster, god lyd og andre tilgængelighedstjenester er godt for alle – og nødvendigt for mange med handicap. Det er derfor rigtig positivt, at medieaftalen har fokus på tilgængelighed. TV 2 Regionerne skal for eksempel n...