Velkommen til DH

Tilgængelighed

til valg

Folketingsvalg

DH sætter handicappolitik på dagsordenen. Følg de daglige klummer her og på Facebook.

Behov for et mere rummeligt arbejdsmarked

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Med regeringen børnepakke "En god start på livet for alle børn" vil regeringen afsætte 2,5 mia. kr. til daginstitutionsområdet. Halvdelen af midlerne skal bruges på mere og bedre kvalificeret personale.

Med regeringens Børnepakke skal kvaliteten af dagtilbuddene hæves og der skal flere hænder i institutionerne. Det er positivt, for der er ingen tvivl om, at vellykket inklusion kræver dygtigt pædagogisk personale. ”Fra Handicaporganisationernes perspektiv er det åbenlyst, at Børnepakken mangler foku...

Det kan være svært at tale om inklusion og særlige behov, når der kommer en ny elev med et handicap i klassen. Det skal DH og Danske Skoleelever gøre noget ved med et nyt fælles projekt.

Når handicap er et tabu, er der stor risiko for, at eleven med handicap eller andre udfordringer har svært ved at blive en del af klassens fællesskab. Erfaringerne viser, at den sociale inklusion af elever med handicap bliver sværere, i takt med at eleverne bliver større. Samtidigt giver skolelevern...

Det lykkedes at skabe konkrete match mellem nogle af de fremmødte virksomheder og borgere, da Partnerskab for Job og Vækst den 20. maj holdt stort arrangement med både borgere, virksomheder og frivillige foreninger og organisationer. Arrangementet i Danske Handicaporganisationers hus i Høje-Taastrup havde til formål at sætte fokus på hvordan både borgere, virksomheder, frivillige foreninger og organisationer sammen kan bidrage til at skabe job og vækst.

Der blev på mødet indgået aftale mellem Rema 1000 og en borger om arbejdsprøvning. Desuden har A.L. Totalservice indkaldt til jobsamtale i næste uge. En tredje virksomhed vil efter dialog med interesserede borgere undersøge muligheden for at oprette et nyt job. Flere virksomheder gik herudover hjem ...

Forsikringsselskaberne drømmer om at kunne analysere gener for at bestemme, hvem der kan tegne forsikring og hvor meget den skal koste – men er det rimeligt?

Forsikringsselskaberne arbejder målrettet på at få lov til at bruge gentests i deres prissætning af forsikringer. Det vil betyde, at mennesker, som er genetisk disponerede for f.eks. diabetes eller kræft vil have vanskeligt ved at tegne forsikringer.  Ud over at være en voldsom indgriben i den perso...

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2015 den 25. april 2015

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre