Velkommen til DH

 

Tilgængelighed

 

DH: Hvor er de job, I snakker om?

Hvordan skal mennesker med handicap finde 225 timers ordinært arbejde om året, når arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem?

DH: Borgernes retssikkerhed får alarmklokkerne til at ringe

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Danske Handicaporganisationer (DH) har ansat Socialdemokraternes partisekretær Lars Midtiby som organisationens kommende direktør.

DH har ansat Socialdemokraternes partisekretær Lars Midtiby som organisationens kommende direktør. I den anledning udtaler formanden Thorkild Olesen: ”Vi er glade for, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet med stor politisk og organisatorisk erfaring. Med Lars Midtiby får vi en person, der kender...

Kort før jul omstødte Østre Landsret en afgørelse om familiesammenføring, foretaget af Udlændingestyrelsen 2013. Diskriminerende lyder det i dag fra Østre Landsret, at Udlændingestyrelsen ikke tog hensyn til Max Bendtsens handicap.

I 2013 fik Max Bendtsen og hans ukrainske kone, Julia Domina afvist deres sag om familiesammenføring. Udlændingestyrelsen begrundede afslaget med, at Max Bendtsen tidligere har modtaget kontanthjælp. Ifølge reglerne om familisammenføring er det nemlig sådan, at man mister retten til familiesammenfør...

DH har afgivet et gennemgående kritisk høringssvar til lovforslaget om et nyt kontanthjælpsloft, samt til de skærpede krav til rådighed for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. DH beder politikerne sikre, at personer med handicap ikke vil blive tvunget til at flytte fra deres bolig. Derudover, at ledige med handicap ikke vil blive ramt af den nye 225 timers regel.

DHs høringssvar sætter fokus på to alvorlige konsekvenser, som henholdsvis kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, kan få for personer med handicap: At kontanthjælpsloftet, via loft over boligstøtten, vil ramme personer med handicap og særlige boligmæssige behov på noget så fundamentalt som der...

Alle børn har ret til en god skole og det burde være en selvfølge at også børn med handicaps går i skole. Men det er langtfra situationen i de fleste udviklingslande. På verdensplan er det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole, mens børn med handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i skole. ”Derfor er det nødvendigt at gøre en særlig indsats, hvis denne udvikling skal ændres,” siger Thorkild Olesen, der ser frem til resultaterne af projekt ”Uddannelse for alle”, som Spejderhjælpen og DH er gået sammen om i et forsøg på at påvirke denne trend i det lille østafrikanske land, Rwanda.

Her vil Danske Handicaporganisationer med økonomisk støtte fra Spejderhjælpen i de kommende tre år arbejde med projekt ”Uddannelse for alle”. Ambitionen er at udvikle unikke ”modelskoler” som konkret kan vise, at det kan lade sig gøre at skabe unikke skolemiljøer, som både vil være i stand til at få...

Kalender

DHs Repræsentantskabsmøde den 20. maj 2016

Sted:
Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

DHs Repræsentantskabsmøde (1) den 21. maj 2016

Sted:
Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

Handiklip

Læs de seneste udklip fra pressen