Velkommen til DH

EuropaMagasinet: "Er antennerne ude eller inde?"

Ask Abildgaard fra Dansk Blindesamfund debatterer tilgængelighed med kulturministeren.

Vores værdier: Giv alle mennesker de samme muligheder

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Notatet gennemgår regeringens lovkatalog set med handicap-briller. Lovforslaget om forbud mod forskelsbehandling af mennesker med handicap er den vigtigste. Men der er andre forslag med en klar handicapvinkel – fx loven der skal gennemføre web-tilgængelighedsdirektivet. Derudover er der mange forslag, der direkte eller indirekte vil påvirke vilkårene for mennesker med handicap.

Regeringen har fremlagt sit lovkatalog for Folketingsåret 2017/18. [1] Notatet screener lovkataloget og omtaler kort forslag af betydning for mennesker med handicap. Vi har forkortet nogle af de tekniske titler på lovforslagene.   BESKÆFTIGELSESMINISTEREN   Ændring af lov om arbejdsløshedsforsi...

Folketingssalen har hele sommeren været under ombygning. Nu bliver de sidste afdækninger og stilladser taget ned. Derfor viser Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og de øvrige præsidiemedlemmer salen frem for pressen fredag den 29. september kl. 13 og her er DH’s næstformand, Sif Holst, med til at fejre forbedringerne.

Ombygningen hænger sammen med Præsidiets plan om at gøre salen mere tilgængelig og brugbar for medlemmer med funktionsnedsættelser. På grund af den begrænsede tid mellem Folketingets samlinger er det nødvendigt at lade arbejdet foregå i to etaper. I år er arbejdet koncentreret om at skabe mere plad...

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, som er en uddannelse for unge med handicap, er blevet evalueret.

Evalueringen viser, at uddannelsen virker: Elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes som følge af STU. Dette gælder i særdeleshed de sociale og personlige kompetencer, hvor ca. halvdelen af eleverne selv oplever en meget positiv udvikling, mens en femtedel af eleverne oplever en ...

Stor ros til DIF´s beslutning om at overtage ansvaret for parasporten. Det kan give handicapidrætten et boost og betyde et mere inkluderende samfund.

Det er et skridt i den rigtige retning, når Danmarks Idrætsforbund overtager ansvaret for den danske deltagelse i de Para Lympiske Lege (PL). For det sidestiller parasporten med almenidrætten. Det er et skulderklap til den enkelte atlet For den enkelte atlet med handicap er det et vigtigt skridt a...

Kalender

DH's forretningsudvalgsmøde, oktober den 25. oktober 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup