Velkommen til DH

Inklusion

gennem

hele livet

Velkommen til det nye handicap.dk

Vi lancerer nu vores hjemmeside i et nyt og forbedret design. Det skulle gerne betyde, at det bliver nemmere at finde det, du leder efter.

Mere sammenhæng med ny satspulje

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Repræsentanter for virksomheder, lokalorganisationer under DH, samt frivilligorganisationer mødtes den 22.april, i Høje Taastrup, med det formål at dele viden og ideer til at få øget indsigt i muligheder for at få flere mennesker med handicap i arbejde eller ind i andre fællesskaber, fx frivilligorganisationer. Netværket har til formål at udvikle ideer til at gøre personer med handicap mere synlige som ressourcepersoner overfor både virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Virksomheder oplever ofte, at de mangler viden, når de skal ansætte en kollega med handicap: hvad skal der til af tilpasnnger og hvad skal virksomhederne være særligt opmærksomme på? Høje Taastrup har med deres erhvervshotline givet virksomhederne mulighed for hurtigt at få svar på deres spørgsmål. ...

En kommune kan ikke alene på grund af prisen på et specialundervisningstilbud afvise en elevs ønske om at benytte det frie skolevalg på specialundervisningsområdet. Det slås fast i ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmands Børnekontor.

I en pressemeddelelse udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen: ”Som lovgivningen er formuleret, kan en kommune kun afslå et ønske om at benytte det frie skolevalg på specialundervisningsområdet, hvis det ønskede specialundervisningstilbud er ’mere vidtgående’. Dette indebærer efter min opfattelse, ...

Danske Handicaporganisationer ønsker et Danmark for alle, hvor mennesker med handicap kan leve selvstændigt og deltage i samfundet på lige fod med andre. Hvis det skal lykkes, så skal dette mål afspejles i regeringsgrundlaget, og der skal sættes konkret handling bag ordene.

Sådan skriver Thorkild Olesen på Altinget.dk den 21. april i et indlæg om DH's forventninger og ønsker til et nyt Folketing efter det kommende valg. DH har samlet visionen for et Danmark for alle i et politikpapir, som foreslår en række konkrete løsninger på de udfordringer, som skal håndteres for a...

Forligspartierne bag sygedagpengereformen vil med nyt lovforslag sikre, at personer som får en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til at komme tilbage på sygedagpenge, selvom de allerede har opbrugt deres 22 uger med ret til sygedagpenge. Det forbedrer situationen hvis sygdom er alvorlig og livstruende, og det er godt. Men det ændrer ikke ved, at personer med meget alvorlige, men ikke nødvendigvis direkte livstruende, sygdomme, som fx sclerose og visse aggressive gigtformer, stadig mister sygedagpenge efter 22 uger.

DH har i dag afgivet høringssvar til lovforslaget, som skal sikre, at personer, som efter en lægelig vurdering har en ’alvorlig og livstruende sygdom’, får ret til sygedagpenge igen, selv om de allerede har opbrugt deres sygedagpengeret og ikke i mellemtiden har nået at opfylde beskæftigelseskravet....

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2015 den 25. april 2015

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre