Velkommen til DH

Inklusions-
undersøgelse

 

Inklusion: Børn med handicap fritages for fag

"Der er problemer med social inklusion, fysiske rammer og med specialrådgivning til, hvordan børn med handicap skal hjælpes i skolen"

Serviceloven: Reform skal medføre forenkling for borgerne

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Kunstakademiets Arkitektskole og Bevica Fonden har indgået et samarbejde, der skal fremme forskning og uddannelse i arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap. Projektet støttes af en stor millionbevilling fra Bevica Fonden.

En reception i forskellige højder, så den passer til alle uanset øjenhøjde. Designet af gangarealerne i en ny park. Indretningen af et nyt byggeri, så alle uanset funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt i huset med god skiltning, lys og akustik. Det er eksempler på, hvordan fremtidens arkitekter ...

EU-parlamentet og EU’s ministerråd blev i går aftes enige om at vedtage et direktiv om tilgængelighed på internettet. Fremover skal offentlige hjemmesider være mulige at bruge for alle.

I dag er en god dag for tilgængelighed på internettet for personer med handicap. Fremover skal alle offentlige hjemmesider og tilhørende mobile applikationer laves efter en række internationale standarder, der tager højde for, at personer med handicap også skal have mulighed for at klikke sig rundt ...

DH’s undersøgelse af inklusion af elever med handicap i grundskolen er netop færdiggjort. Her er et uddrag af de vigtigste konklusioner.

Inklusionsundersøgelsen er baseret på besvarelser af spørgeskemaer fra forældre til børn med handicap. I alt deltog 650 forældre i løbet af undersøgelsesperioden i foråret 2016. ”Jeg er meget glad for, at så mange forældre har taget sig tid til at deltage i inklusionsundersøgelsen. Det har givet os...

Mange elever med handicap oplever at stå uden for fællesskabet i skolen. Frikvarterer og skoleudflugter er især et problem, mens flere elever føler sig inkluderet uden for skoletid.

Det kan være svært at være elev med handicap i en skolegård. Støj og mange mennesker på legepladsen kan give problemer for børn med kognitive vanskeligheder, og kørestolen er svær at have med på boldbanen. De fleste elever med handicap har den største del af deres støttetimer fra pædagoger og ekstr...

Kalender

Repræsentantskabsmøde 20-21. maj den 20. maj 2016

Sted:
Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

Invitation til medlemsmøde - proces for revision af Bygningsreglementet den 24. maj 2016

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup