Velkommen til DH

Lige adgang

til sundhed

Formanden i DR P1

DH sætter handicappolitik på dagsordenen. Hør formand Thorkild Olesens indslag på DR P1 Morgen

Behov for et mere rummeligt arbejdsmarked

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) udbyder en række temadage om sex, kærlighed og handicap. Det sker i samarbejde med Center for Offentlig Komptenceudvikling (COK). Temadagene er tænkt som inspiration for det pædagogiske personale, der mangler redskaber til at seksualoplyse i deres daglige arbejde med unge og voksne med funktionsnedsættelse.

Formålet med temadagene er således at ruste det pædagogiske personale på bosteder, i aktivitetstilbud, STU´er mm. til at kunne seksualoplyse unge og voksne med funktionnedsættelser. Det pædagogiske personale mangler nemlig i den grad redskaber, skriver SUMH på deres hjemmeside: "Mange pædagoger, de...

Tirsdag d. 25. august 2015 afholdt projekt Mening og Mestring midtvejsseminar. Formået med dagen var dels at formidle den viden, som KORA har indsamlet i sin rolle som evaluator af projektet. Dels at få indblik i de erfaringer, som jobcentermedarbejderne og rådgiverne fra handicaporganisationerne har gjort sig hidtil i projektet.

27 ledere og medarbejdere fra de deltagende jobcentre deltog. Herudover 16 rådgivere og direktører fra handicaporganisationerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som finansierer projektet, deltog ligeledes med to konsulenter. Jobcentrene og handicaporganisationernes erfaringer i projekt...

På det seneste møde i Danske Handicaporganisationers brobyggernetværk mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, lokalafdelinger i DH og socialøkonomiske virksomheder i Høje Taastrup Kommune blev der sat fokus på kommunikationen mellem arbejdsgiver og medarbejder med et handicap.

Medarbejderen med handicap vil for det meste gerne i dialog med sin arbejdsgiver om handicappet. Uden dog, at dialogen skal fylde for meget i dagligdagen. Men mange arbejdsgivere og ledere giver udtryk for, at det kan være svært for dem at tage denne dialog. På det seneste møde i DHs Brobyggernetvær...

Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby har lovet at give inklusionen et eftersyn. DR P1 Morgen har spurgt formand for DH, Thorkild Olesen om, hvad der skal til for at nå en inklusionsgrad på 96%.

71 af 98 kommuner har problemer med at nå den politiske målsætning om en inklusionsgrad på 96 procent, som er målet i 2015. Det viser de nye tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Behov for at finde ud, af hvad vi kan gøre bedre Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisatione...

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2015 den 25. april 2015

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Handiklip

Læs de seneste udklip fra pressen