Velkommen til DH

Styrk

Retssikkerheden

 

Forslag: opsættende virkning ved klagesager

Hør formand for DH Thorkild Olesen og direktør for Spastikerforeningen Mogens Wiederholt udtale sig til P1 morgen.

Masser af plads til forbedringer

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Der var flere positive signaler fra den nye Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, mener Thorkild Olsen efter et møde med hende her til morgen. Hun var optaget af at gøre noget ved genoptræningsområdet og afviser ikke et sundhedstjek for sårbare grupper.

Ministeren har fokus på at nedbringe de alt for lange ventetider på genoptræning efter udskrivning fra sygehusene. I første omgang vil hun søge politisk opbakning blandt satspuljepartierne til at få udmøntet en pulje på 100 mio.kr., som kommuner med lang ventetid kan søge midler fra. Thorkild Olese...

Ud af 100.000 personer på kontanthjælp, som ikke er jobparate, har ca. 90 % en betydelig funktionsnedsættelse. Det er disse personer og deres familier, som bliver hårdest ramt af regeringens kontanthjælpsudspil.

Ægtepar, som begge er på kontanthjælp, mister retten til boligydelse. Unge på kontanthjælp, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, reduceres til SU-niveau. Kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet, må ikke længere holde ferie. Det er hovedpun...

Med baggrund i sin gode erfaring med metoden vidensbaseret rådgivning og psykoedukation, var Klaus Kristensen inviteret til at holde oplæg på psykologiforeningens møde i forrige uge. Psykoedukation er en vigtig men ofte overset indsats i jobcentrene.

Kognitive vanskeligheder bliver overset i jobcentrene Jobcentermedarbejderen har ikke den nødvendige ekspertise og viden til at kunne få øje på de kognitive funktionsnedsættelser hos borgeren. I stedet for at basere sig på viden om borgerens kognitive profil, kommer jobcentermedarbejderen ofte til ...

Regeringen vil indføre loft over kontanthjælpsydelserne. Det går ud over mennesker med handicap, og resultatet bliver flere fattige. Det er den forkerte vej at gå, mener DHs formand Thorkild Olesen.

En jobreform hvor det ene element er at lægge loft over kontanthjælpen i en ny form. Det er et af de vigtige elementer i den plan, regeringen har lagt for de kommende måneders politiske arbejde. Det fremgår af forslaget til finanslov for 2016. Formålet er få flere kontanthjælpsmodtagere til at tage ...

Kalender

FU møde 2. den 19. oktober 2015

Sted:
Handicaporganisationernes Hus

Afdelingernes efterårskurser 3. den 26. oktober 2015

Sted:
Handicaporganisationernes Hus i Taastrup