Velkommen til DH

Bevar reglerne om adgang for alle i nye huse!

Ole Birk Olesen vil fjerne regler om adgang for alle i nye huse. Det bliver dyrt i længden og begrænser mennesker med handicaps sociale liv.

Vores værdier: Giv alle mennesker de samme muligheder

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

På FN´s årlige møde om de 17 verdensmål var det Danmarks tur til at komme under lup. Behovet for øget lighed i sundhed i det danske sundhedsvæsen, var een af de ting, som vi fik sat fokus på.

Finansminister Kristian Jensen præsenterede rapporten på Danmarks vegne, der beskriver hvordan Danmark efterlever FN´s 17 verdensmål.  Ved mødet var Kristian Jensen noget mere reflekteret, end regeringen hidtil har været. Han problematiserede nogle af de områder, hvor Danmark ikke opfylder målene o...

Mange studerende med handicap har udfordringer på studiet. DH's nye undersøgelse viser, at de er forsinkede, må kvitte studiet eller mistrives i en grad, så de er i fare for det.

Mange studerende med handicap har udfordringer på deres studie. De studerende peger blandt andet på fremdriftsreformens manglende fleksibilitet er svær at håndtere med et handicap. Andre oplever, at der ikke tages hensyn til deres handicap. Nogle studerende med handicap oplever også sociale udfordr...

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) om de nye anbefalinger fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

I dag er rapporten fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kommer med 20 anbefalinger. Der er meget godt i den rapport, men desværre intet om at mange mennesker med handicap har svært ved at komme til læge, tandlæge, fysioterapeut e.l., fordi kun 45 % af klinikkerne har handicapven...

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) om den Socialpolitiske Redegørelse 2017.

I dag er den socialpolitiske redegørelse 2017 kommet. Redegørelsen viser at der er store forskelle i hvor gode kommunerne er til at få mennesker med handicap i arbejde. Fra bedste med over 35% til værste med under 3%. Det er helt uacceptabelt. Vi har simpelthen brug for at flere lærer af de bedste,...

Kalender

DH's repræsentantskabsmøde den 6. - 7. oktober 2017 den 6. oktober 2017

Sted:
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

DH's forretningsudvalgsmøde, oktober den 25. oktober 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup