Velkommen til DH

Styrk

Retssikkerheden

 

Forslag: opsættende virkning ved klagesager

Hør formand for DH Thorkild Olesen og formand for Spastikerforeningen Mogens Wiederholt udtale sig til P1 morgen.

Masser af plads til forbedringer

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Retssikkerheden er under pres. Nu står det klart, at kommunerne ofte træffer forkerte afgørelser. Advokatrådet peger på, at noget tyder på, at kommunerne spekulerer i at tage hjælpen fra borgere med henblik på besparelser. Thorkild Olesen udtaler sig om problemet på DR P1.

Debatten om kommunernes spekulation i lovbrud er opstået i kølvandet på, at DR Nyheder har dokumenteret, at Odense Kommune planlagde at lukke 20 procent af kommunens børne- og ungesager for at spare penge. KL afviser, at der er tale om bevidst spekulation i lovbrud, men peger på, at kompliceret lov...

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) udbyder en række temadage om sex, kærlighed og handicap. Det sker i samarbejde med Center for Offentlig Komptenceudvikling (COK). Temadagene er tænkt som inspiration for det pædagogiske personale, der mangler redskaber til at seksualoplyse i deres daglige arbejde med unge og voksne med funktionsnedsættelse.

Formålet med temadagene er således at ruste det pædagogiske personale på bosteder, i aktivitetstilbud, STU´er mm. til at kunne seksualoplyse unge og voksne med funktionnedsættelser. Det pædagogiske personale mangler nemlig i den grad redskaber, skriver SUMH på deres hjemmeside: "Mange pædagoger, de...

Tirsdag d. 25. august 2015 afholdt projekt Mening og Mestring midtvejsseminar. Formået med dagen var dels at formidle den viden, som KORA har indsamlet i sin rolle som evaluator af projektet. Dels at få indblik i de erfaringer, som jobcentermedarbejderne og rådgiverne fra handicaporganisationerne har gjort sig hidtil i projektet.

27 ledere og medarbejdere fra de deltagende jobcentre deltog. Herudover 16 rådgivere og direktører fra handicaporganisationerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som finansierer projektet, deltog ligeledes med to konsulenter. Jobcentrene og handicaporganisationernes erfaringer i projekt...

På det seneste møde i Danske Handicaporganisationers brobyggernetværk mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, lokalafdelinger i DH og socialøkonomiske virksomheder i Høje Taastrup Kommune blev der sat fokus på kommunikationen mellem arbejdsgiver og medarbejder med et handicap.

Medarbejderen med handicap vil for det meste gerne i dialog med sin arbejdsgiver om handicappet. Uden dog, at dialogen skal fylde for meget i dagligdagen. Men mange arbejdsgivere og ledere giver udtryk for, at det kan være svært for dem at tage denne dialog. På det seneste møde i DHs Brobyggernetvær...

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2015 den 25. april 2015

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre