Velkommen til DH

Sociale mål: DH efterlyser handling og bredere perspektiv

"Vi har behov for handling og for at have fokus på andet end kun uddannelse og arbejdsmarked"

Styrk kommunal sagsbehandling: Retssikkerheden er under pres

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

I år blev European Disability Forums (EDF) generalforsamling indledt af en konference om lighed for loven og retten til at træffe egne beslutninger i alle livets forhold.

Vi tager det for givet, at vi kan træffe vores egne beslutninger: hvor vi vil bo, hvor vi vil tage uddannelse, hvor vi vil søge job, og hvilken læge vi gerne vil have. Men mange personer med intellektuelle eller psykosociale handicap oplever, at de ikke selv får lov til at træffe disse grundlæggende...

FN har netop afsluttet sit første humanitære topmøde. Et kernepunkt var hjælpen til mennesker med handicap, der er ekstra udsatte i krise- og katastrofesituationer.

På FN’s første humanitære topmøde var der fokus på verdens mange humanitære katastrofer og på behovet for ekstra penge til FN’s humanitære hjælpearbejde. En af de grupper, der fik særlig opmærksomhed under diskussionerne ved topmødet, var mennesker med handicap. Som det er i dag, er mennesker med h...

Usaglige tal fra KL

24. maj 2016

DHs formand Thorkild Olesen har i dag sendt brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann og finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Kære Karen Ellemann og Claus Hjort Frederiksen, Det fremgår af flere medier i dag, at den kommunale økonomi iflg. KL trues af stigende udgifter til mennesker med handicap. Der henvises specifikt til, at udgifterne til varige og midlertidige botilbud, og til socialpædagogisk støtte, er steget med 1,...

Der var en god dialog, da DHs formand Thorkild Olesen torsdag d. 19. maj 2016 mødtes med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs for at drøfte muligheder og barrierer for, at unge med handicap kan gennemføre en videregående uddannelse.

Manglende fleksibilitet i uddannelsessystemet udgør en stor barriere for de studerende, der på grund af handicap har svært ved at gennemføre studiet på normeret tid. I dag er det nemlig svært at få lov til at læse på nedsat tid. Det gælder eksempelvis studerende med handicap, der er i gang med at læ...

Handiklip

Læs de seneste udklip fra pressen