Du er her:

NY Inklusion

DH arbejder for at fremme inklusion i grundskolen. DH mener, at elever med handicap også skal udvikle sig fagligt og socialt og trives i klassens fællesskab, for man kan tale om egentlig inklusion.

I de seneste år har der været stor fokus på skoleelevernes trivsel. Udviklingen i skoleelevers trivsel og faglighed kan ses som en indikator for, hvordan det går med inklusionen af elever med handicap. Undersøgelser viser, at trivslen er lavere hos elever med særlige behov, sammenlignet med børn uden særlige behov. Det er derfor vigtigt at have fokus på denne gruppe.

En ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Anbefalingerne går bla. på den praktiske implementering i kommuner og på skoler.

Hvad kan DH afdelingen gøre?
Sæt fokus på trivsel blandt elever med handicap

Spørg ind til ekspertgruppens anbefalinger