Du er her:

Sæt fokus på trivsel blandt elever med handicap

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler. Resultaterne fra trivselsmålingen bruges af kommuner, skoler og undervisere til deres arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. 

Trivselsmålingen indgår i kommunens kvalitetsrapport, som skal behandles i byrådet. Heri beskrives, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen fremover vil arbejde med området.

DH afdelingen kan foreslå et fælles temamøde mellem handicaprådets medlemmer og politikerne i fagudvalget på skoleområdet, hvor I drøfter trivselsmålingen og kommunens kvalitetsrapport. Her kan I også inddrage DH's egen undersøgelse om inklusion, så politikerne får kendskab til den. 

På mødet kan DH afdelingen blandt andet spørge ind til:

- elevernes trivsel på specialskoler og specialklasser sammenlignet med almenområdet?
- om der er elever, som pga. handicap er fritaget fra trivselsundersøgelsen?
- hvilke tiltag kommunen har/ vil iværksætte på baggrund af trivselsundersøgelsen?