Du er her:

Bedre individuel handicapkørsel

Individuel handicapkørsel er mulighed for individuel transport for personer med handicap, der ikke kan benytte anden kollektiv transport. Den individuelle handicapkørsel kan i nogle kommuner blive meget bedre end den er i dag.

Hvad kan I gøre?

DH’s lokalafdelinger kan arbejde for at få kommunerne til at forbedre den individuelle handicapkørsel i forhold til antal ture og målgruppe.  

Problemstillingen:

Antal ture:

Lovgivningen indeholder et minimumskrav til antal ture på 104, men nogle brugere af ordningen har brug for flere ture. Minimumskravet på 104 ture i lovgivningen svarer til, at man kan komme ud én gang om ugen, og selvom det for mange er nok, så er der være nogle, som har brug for at kunne komme ud noget oftere. For de mennesker betyder kommunernes praksis, at de er nødt til benhårdt at prioritere turene og fravælge nogle arrangementer, som de ellers ville have deltaget i.

Udvidelse af målgruppen

Målgruppen er begrænset til svært bevægelseshandicappede, men andre personer med handicap bl.a. blinde og svagsynede, personer med udviklingshæmning og personer med hjerneskade kan også have brug for individuel handicapkørsel, da de kan have svært ved at benytte den ordinære kollektive transport. Mulighed for kollektiv transport er med til at sikre, at man kan være en del af samfundet og ikke bliver isoleret pga. manglende mulighed for transport.

Aktiviteter

Baggrund