Du er her:

Idékatalog til Kommunalvalg 2017

DH-afdelingens kerneopgave er politiske interessevaretagelse i kommunerne. Efterårets kommunalvalg er en god mulighed for at sætte handicapområdet på dagsordenen og få kommunalpolitikerne i tale.

Her er derfor ideer til konkrete initiativer, som DH-afdelingen kan anvende i valgkampen op til kommunalvalget d. 21. november 2017.

Fem politiske temaer:
DH’s handlingsplan har fokus på fem politiske temaer: Inklusion, Beskæftigelse, Retssikkerhed, Sundhed og Tilgængelighed. Der er tidligere udarbejdet en række forslag til politiske aktiviteter, som DH-afdelingerne kan arbejde med, og idekataloget til kommunalvalget tager udgangspunkt i disse forslag.
Se forslag til politiske aktiviteter her.

Brug af medier:
Medierne spiller en vigtig rolle i forbindelse med kommunalvalget. DH-afdelingen kan bruge forskellige medier til at komme i dialog med de politiske kandidater, skabe opmærksomhed om handicappolitiske emner og stille konkrete politiske forslag.
Se gode råd om brug af medier her.

Forslag til læserbreve:

Læserbreve er en god måde at få politikernes opmærksomhed. Der er udarbejdet en række forslag til læserbreve. Læserbrevene kan anvendes, som de er, eller DH-afdelingen kan omskrive eller tilføje konkrete lokale forhold. Det er vigtigt at tjekke, at læserbrevet passer til den aktuelle politiske situation i kommunen.
Se forslag til læserbreve her.

Politiske valgmøder:
Valgmøder med deltagelse af politikere er en vigtig del af valgkampen. DH-afdelingen kan vælge at deltage i valgmøder arrangeret af andre eller selv at arrangere et valgmøde med fokus på forhold for mennesker med handicap.
Se mere om valgmøder her.

Spørgsmål til politikerne:
Før et valgmøde er det en god ide at planlægge, hvad man vil spørge politikerne om. Som inspiration til dette er udarbejdet en række spørgsmål, som kan rundsendes til DH-medlemmerne, så de er klædt på til mødet med politikerne.
Se spørgsmål til politikerne her.

Statistik og kommunale nøgletal:
Handicapområdet er komplekst, og det kan være vanskeligt at adskille fra andre områder i kommunen. Derfor mangler der generelt god statistik og dokumentation på handicapområdet. Her er dog samlet lidt forskelligt materiale.
Se statistik og kommunale nøgletal her.