Du er her:

Beskæftigelse

Andelen af personer med handicap, der er i beskæftigelse, er meget lavere end personer uden handicap. Alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det - også mennesker med handicap.

DH arbejder for at gøre det danske arbejdsmarked mere inkluderende og fleksibelt, sådan at en stadig større andel af personer med handicap får mulighed for at realisere retten til at være selvforsørgende gennem et arbejde.

Forslag til politiske aktiviteter:

1) Konkrete mål i beskæftigelsesplanen

2) Etabler lokale partnerskaber for job og vækst

Links

Find viden og nyttige links om beskæftigelse her.