Du er her:

Arbejdsgruppen med DH afdelinger

Som en del af beslutningen på DHs repræsentantskabsmøde er der nedsat en ny arbejdsgruppe med deltagelse af DH afdelingerne. Formålet er at styrke den politiske interessevaretagelse gennem udvikling af de lokale DH-afdelinger. 

Arbejdsgruppen skal bl.a. komme med input til, hvordan DH afdelingerne kan arbejde lokalt med de fem politiske temaer, som DHs handlingsplan 2016-2018 har særligt fokus på.

Se de konkrete opgaver i arbejdsgruppens kommissorium (åbner word-fil).

DH's Forretningsudvalg har sammensat arbejdsgruppen med følgende personer:

- Bente Rey, DH Sønderborg, Dansk Handicap Forbund
- Peter Hjulmand Nielsen, DH Norddjurs, LEV
- Thorben Koed Thomsen, DH Viborg, Dansk Blindesamfund
- Berit Stagstrup, DH Morsø, Muskelsvindfonden
- Rie Rebecka Hedenborg, DH Roskilde, ADHD-foreningen
- Jan Lisbygd, DH Sorø, Hjernesagen
- Betina Skovby, DH Herlev, Autismeforeningen

Desuden deltager Jan Jakobsen fra DH’s Forretningsudvalg, og fra sekretariatet deltager Mette Søndergaard Pedersen.