Du er her:

Konkrete mål i beskæftigelsesplanen

Alle jobcentre skal årligt udarbejde en plan for det næste års indsats. Beskæftigelsesplanen er en plan for, hvordan jobcenteret vil imødekomme udfordringerne på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplanen indeholder de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Planen indeholder forslag til mål, prioritering og budget for beskæftigelsesindsatsen for den samlede indsats i jobcenteret.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes på baggrund af de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er meldt ud fra ministeren. Senest den 31. december vedtager kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen gældende for det det kommende års beskæftigelsesindsats.

DH afdelingen kan stille forslag om, at beskæftigelsesplanen fx indeholder konkrete mål for andelen af arbejdsmarkedsparate personer med handicap, der opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse.

Se forslag til byrådet om at opstille konkrete mål i beskæftigelsesplanen her. (åbner word-fil)