DH-Furesø

DH-Furesø - din lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer

DH-Furesø's formål er at arbejde for de bedst mulige forhold til alle mennesker med handicap i Furesø Kommune samt at være et samlingssted for kommunens interesse- og handicaporganisationer. Alle med interesse indenfor handicapområdet er derfor velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

DH-Furesø arbejder for at gøre alle samfunds-, kultur- og fritidstilbud, naturoplevelser mv. i kommunen tilgængelige – også for mennesker med handicap.

DH-Furesø udpeger repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg, herunder det kommunale handicapråd. DH-Furesø har igennem en årrække oparbejdet et tæt samarbejde med Furesø Kommune, og vi føler, at vores arbejde også værdsættes af kommunen.

Du er velkommen til at kontakte formanden - se adressen og e-mail-adresse under punktet Tillidsfolk.  

Årets Furesøborger: Hvert år – normalt i januar – udnævner DH-Furesø Årets Furesøborger. Det er ikke “bare” en handicappris. Det er en hæder til en person, som har gjort en stor og uegennyttig indsats for og i lokalsamfundet, og som arbejder ud fra et menneskesyn, der værdsætter mangfoldighed, og som tilstræber en rummelighed, der også giver plads for mennesker med handicap. Det er en person, som udviser et stort engagement og brænder for en sag – kort sagt en ildsjæl.

Café Mødestedet: Den 1. mandag i hver måned afholder DH-Furesø åbne, uformelle møder – Café Mødetedet for alle, der interesserer sig for vilkårene for mennesker med handicap – uanset om man er medlem af en handicaporganisation. Deltagerne starter med at spise et par stykker smørrebrød, og ellers går snakken med udveksling af oplevelser, problemer og erfaringer. Ofte kan deltagerne hjælpe hinanden. Til nogle af møderne er der inviteret en oplægsholder. På andre møder er der et tema, som en af mødedeltagerne lægger op til.

Handicaplinjen: DH-Furesø tilbyder gratis og anonym vejlednng om alle hverdagens handicappolitiske problemstillinger – telefon 44 95 57 20. Her kan såvel borgere som pårørende eller fagpersoner stille spørgsmål vedrørende den daglige tilværelse for mennesker med handicap.

Hjemmesiden: DH-Furesø's hjemmeside bruges til at formidle nyheder og orientere om møder og arrangerementer. Derudover kan du finde referater fra bestyrelsesmøderne og oplysninger om fx Café Mødestedet og Årets Furesøborger, ligesom nyhedsbreve fra FU, høringssvar, handicappolitisk ønskeseddel mv. også forefindes på hjemmesiden. Under punktet "Tillidsfolk" kan du se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i DH-Furesø's bestyrelse, og hvem der repræsenterer DH-Furesø i diverse råd og udvalg.