DH-Sorø

Velkommen til Danske Handicaporganisationer - Sorø afdeling

Velkommen til DH Sorø - her er vi en række handicapforeninger og -organisationer repræsenteret, og vi arbejder dagligt og i Handicaprådet om at forbedre forholdene for vore medlemmer i Sorø Kommune. Vi vil meget gerne have flere medlemsorganisationer i DH Sorøs bestyrelse, så du må endelig skrive til Dan Kiving på mail [email protected], hvis du selv har lyst til at være med i det spændende arbejde.

Læs her om DH Sorøs valgmøde onsdag den 1. november på Postgaarden i Sorø:

http://www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/sjaelland/soro/nyheder/1304/

Her kan du læse om din DH afdeling og det lokale arbejde:

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.