DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

På siden finder du oplysninger om arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Mødedagsorden ligger på siden indtil referatet er godkendt. Bilag kan fås ved henvendelse til formand eller sekretær.    

  • Ung med handicap: Overgang fra ung til voksen - 18 år og hvad så?
    onsdag den 26. okt. 2016 kl. 19.00 - 21.30
    Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

DH Vordingborg arrangerer åbent temamøde onsdag den 26. okt. 2016 kl. 19.00 - 21.30 i Hollæderhaven, Fuglebakken 3, Vordingborg.  Læs mere om mødet og find programmet på Overgang fra ung til voksen - 18 år og hvad så?

  • Ikke kun ordblindhed - om ordblindhed og nogle af de vanskeligheder, der ofte ses i sammenhæng med ordblindhed
    mandag den 10. okt. 2016 kl. 19.00 - 21.00
    ViSP (Videncenter for Specialpædaogik), Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved

Åbent arrangement i ViSP for alle interesserede. Det er gratis at deltage. Læs mere om arrangementet på Ikke kun ordblindhed 

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i bo-/naboskaber, genoptræningsindsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for
at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere: