DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

På siden finder du oplysninger om arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Mødedagsorden ligger på siden indtil referatet er godkendt. Bilag kan fås ved henvendelse til formand eller sekretær.  

BEMÆRK - Valgmøde er flyttet til september
Planlagt møde med politikere den 17. maj 2017 er flyttet til september. Nærmere følger.

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i 
bo-/naboskaber, genoptræningsindsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for
at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du
beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere: