DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

Vi ønsker alle glædelig jul og et godt nytår 2018

På siden finder du oplysninger om arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og
blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Mødedagsorden ligger på siden indtil referatet er godkendt. Bilag kan fås ved henvendelse til formand eller sekretær.  

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx
inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i bo-/naboskaber, genoptrænings-indsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for at bidrage
med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre
med samme interesse. Du beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere: