DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

På siden finder du oplysninger om arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Mødedagsorden ligger på siden indtil referatet er godkendt. Bilag kan fås ved henvendelse til formand eller sekretær.  

Mød os på Folkemødet på Møn 25.-26. aug. 2017, Fanefjordsgade 145, 4792 Askeby
Ungefolkemøde Møn - 25. aug. - vil vi være stærkt repræsenteret med bl.a. Jacob Nossell
Vores deltagelse i Folkemøde Møn - 26. aug. - har fokus på valg til Region Sjælland under temaet: Sundhed for alle
Folkemøde Møn har egen hjemmeside. Find også Folkemøde Møn på facebook.

I anledning af kommunalvalget holdes valgmøde 26. sept. 2017 kl. 19.00-21.30 i Hollænderhaven.
Kandidater fra alle opstillede partier er inviteret. Kom og drøft forhold for mennesker med handicap kan forbedres så øget ligestilling med andre opnås. 

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i 
bo-/naboskaber, genoptræningsindsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for
at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du
beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere: