DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

På siden finder du oplysninger om arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Mødedagsorden ligger på siden indtil referatet er godkendt. Bilag kan fås ved henvendelse til formand eller sekretær.  

BEMÆRK §18 - Ansøgningsfrist 19. nov. 2017 til aktiviteter i 2018. Se Støtte til frivilligt socialt arbejde

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i 
bo-/naboskaber, genoptræningsindsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for
at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du
beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere:

  • Børn og unge med handicap - kontakt Helene Hansen - [email protected], tlf 22 76 66 20 (se også netværket på facebook)
  • Voksne og ældre med handicap - kontakt Winnie Lindner Pedersen - [email protected], tlf 29 45 83 13
  • Sundhed for alle - kontakt Niels Jørgen Abildgaard - [email protected], tlf 32 51 45 69
  • Tilgængelighed og universelt design - kontakt Anders J. Andersen - [email protected], tlf 21 64 07 27