DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

På siden finder du oplysninger om arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Mødedagsorden ligger på siden indtil referatet er godkendt. Bilag kan fås ved henvendelse til formand eller sekretær.  

Årsmøde i DH Vordingborg
Årsmødet afholdes onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.00 i Hollænderhaven, Fuglebakken 3, Vordingborg
der vil bl.a. være oplæg om aktivitet og initiativer i vore netværk: Børn/unge-netværket, Sundhedsnetværket,
Voksen/ældre-netværket og Tilgængelighedsnetværket.
Læs om indkaldelse og dagsorden til årsmødet og om tilmelding.

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i 
bo-/naboskaber, genoptræningsindsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for
at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du
beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere: