DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

Læs om arbejdet i din lokale DH-afdeling

DH og DH’s 34 medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund - hvor personer med handicap har retten til fuld og lige deltagelse i alle dele af samfundslivet. 

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og
blev stiftet den 9. november 2005. 
DH-Vordingborg udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Referater fra arbejdet i DH-Vordingborgs bestyrelse og forretningsudvalg findes her på siden. Indtil referatet er godkendt, kan mødedagsorden læses. Bilag kan 
fås ved henvendelse til formand eller sekretær.  


Kend din ret – om specialundervisning

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.15 – 21.30
Kulturarkaden, Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg
Helene Hansen og Stella Steengaard, Børn/unge-Netværket

Aftenen er tilrettelagt, så det er muligt at få indblik i ”hvordan systemet virker” og
vi vil også kort komme ind på klageadgang for andre afgørelser på børne- og ungeområdet. Læs mere Kend din ret - specialundervisning


Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter,
fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i bo-/naboskaber, genoptrænings-indsats-
en eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere.


For den nysgerrige læser - Hvorfor er der gæs på vores forside?
Gåsetårnet er vartegn for Vordingborg Kommune, ligesom også byvåbnet indeholder en flyvende gås. 
Om Gåsetårnet kan bl.a. læses: Kong Valdemar Atterdag modtog i 1367 krigserklæringer fra 77 tyske hansestæder. Men det tog han let på, og satte en guldgås på toppen af det nybyggede forsvarstårn som en hån mod dem. Han var nemlig ikke mere bange for dem end for 77 skræppende gæs, sagde han.
Mere om Gåsetårnet på Borgcentrets hjemmeside.