DH-Vordingborg

Velkommen til DH-Vordingborg

Læs om arbejdet i din lokale DH-afdeling

DH og DH’s 34 medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund - hvor personer med handicap har retten til fuld og lige deltagelse i alle dele af samfundslivet. 

DH-Vordingborg er paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer og blev stiftet den 9. november 2005, og vi udpeger repræsentanter til kommunale råd, fx Handicaprådet.

Nåede du det ikke, har du ny chance her:
Kend din ret ... om specialundervisning
torsdag den 24. maj 2018 kl. 19.00
Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, Næstved

Læs mere om (begivenhed annonceret på facebook)
Kend din ret ... om specialundervisning

VIGTIGT ... Tilgængelighedspuljen - gør opmærksom på den !!!
Uforståeligt at der ikke er større interesse i at øge den fysiske tilgængelighed ... og det selvom det kan være helt gratis eller med en ganske lille udgift. Tilgængelig-hedspuljen i Vordingborg Kommune betaler..
Se Sjællandske Nyheder, 30. april Lav interesse for tilskud

Netværk
I vore netværk arbejdes med fokus på specifikke handicappolitiske problemfelter, fx inklusion i folkeskolen, beboerstøtte i bo-/naboskaber, genoptrænings-indsatsen eller adgang til butikker og valglokaler. Ved at gå ind i netværk har du mulighed for at bidrage med det, som har din særlige interesse og evt bringe nye emner op og også møde andre med samme interesse. Du beslutter selv den indsats du vil lægge i netværket. Der er god aktivitet i netværkene og plads til flere.


For den nysgerrige læser - Hvorfor er der gæs på vores forside?
Gåsetårnet er vartegn for Vordingborg Kommune, ligesom også byvåbnet indeholder en flyvende gås. 
Om Gåsetårnet kan bl.a. læses: Kong Valdemar Atterdag modtog i 1367 krigserklæringer fra 77 tyske hansestæder. Men det tog han let på, og satte en guldgås på toppen af det nybyggede forsvarstårn som en hån mod dem. Han var nemlig ikke mere bange for dem end for 77 skræppende gæs, sagde han.
Mere om Gåsetårnet på Borgcentrets hjemmeside.