Du er her:

Kurser i efteråret 2016

Efterårets kurser for lokale DH aktive har fokus på at styrke DH afdelingens kerneopgave med handicappolitisk interessevaretagelse i kommunerne.

Dato og sted: 
- Søndag d. 30. oktober i Fredericia
- Mandag d. 31. oktober i Viborg 
- Onsdag d. 2. november i Høje Taastrup

Arrangementet er fra kl. 10.00 – 16.00. Det er gratis at deltage i kurset, og du får udgifter til transport betalt efter gældende takst.

I kan med fordel deltage flere fra samme afdeling, så I sammen kan udvikle jeres DH afdeling.

Du kan tilmelde dig her.
 
Program:
Der er to kurser at vælge imellem om formiddagen og to kurser om eftermiddagen. 

Formiddag:
Inklusion i folkeskolen - på vej i den rigtige retning? 
Gap-analysen - hvordan skaber vi tillid mellem borger og kommune?

Eftermiddag: 
Vejen til politisk indflydelse - med dialogen som grundlag
Sådan gør vi hinanden gode -  hvordan styrker vi den fælles opgaveløsning?

LÆS OM DE ENKELTE KURSER HER UNDER:

Inklusion i folkeskolen - på vej i den rigtige retning? 

På forskellig vis er kommunerne i gang med at skabe øget inklusion i folkeskolen. På dette kursus tager vi temperaturen på, hvordan det ser ud med erfaringerne fra hverdagens inklusion, og vi ser på, hvad DH afdelingen kan bidrage med for at understøtte kommunernes arbejde med øget inklusion.

Med udgangspunkt i udvalgte undersøgelser og rapporter om inklusion i folkeskolen ser vi på, hvad der kendetegner den gode inklusion, vi sætter fokus på udfordringerne og ikke mindst på anbefalingerne til, hvordan vi arbejder videre mod en vellykket inklusion.

Kurset vil veksle mellem oplæg og erfaringsudveksling, hvor du både kan bidrage med din viden og blive inspireret af andre DH afdelingers erfaringer. Du vil gå hjem med konkrete ideer til, hvordan DH afdelingens politiske arbejde kan bidrage til at bringe inklusion i folkeskolen videre i den rigtige retning.

Underviser er chefkonsulent i DH’s sekretariat Karen Il Wol Knudsen, der arbejder med inklusion i uddannelsessystemet.


Gap-analysen - hvordan skaber vi tillid mellem borger og kommune?

Vi skal finde nye veje til at opnå en bedre kontakt og dialog mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning. På dette kursus viI vi udvikle modeller for, hvordan kommunen og borgere med handicap kan få mere fælles fodslag. Vi vil arbejde med, hvordan DH-afdelingen bedst muligt kan gå i dialog med kommunen om sagsbehandlingen.

Det Centrale Handicapråd gennemførte i 2015 en GAP-analyse, som viser, at der er stor forskel på, hvordan borgerne og de professionelle oplevede kontakten. Med udgangspunkt i GAP-analysen vil vi se nærmere på, hvordan vi kan (gen)skabe tilliden mellem mennesker med handicap og den kommunale forvaltning. Vi vil have særligt fokus på at finde gode løsninger og gå i dialog med kommunen om sammen at skabe gode løsninger.

Kurset vil veksle mellem oplæg fra underviserne samt forskellige øvelser og drøftelser, der kræver deltagernes aktive medvirken.

Underviser er Maria Holsaae, chefkonsulent i Danske Handicaporganisationer og Ane Esbensen, jurist i Det Centrale Handicapråd. Maria arbejder med socialområdet og retssikkerhed og Ane har bl.a. været med til at lave GAP-analysen.


Vejen til politisk indflydelse - med dialogen som grundlag

En af DH’s grundlæggende værdier er formuleret således: ”DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv”. Men hvordan omsætter vi det til praksis i DH afdelingen og Handicaprådet?

På dette kursus undersøger vi, hvad dialog egentlig er? Vi ser på forskellen mellem dialog og diskussion, og hvordan gensidige fordomme kan have indflydelse på dialogens forudsætninger. Endelig ser vi på, hvordan vi som DH-aktive kan få gang i en konstruktiv dialog også med de ”besværlige” politikere.

Kurset vil give dig en forståelse for, hvordan en bedre dialog kan bane vejen for politisk indflydelse til fordel for mennesker med handicap. Kurset er en blanding af oplæg, arbejde med konkrete dialogværktøjer samt diskussion af dialogens potentialer og begrænsninger i det daglige DH-arbejde.

Underviser er konsulent i Ingerfair Troels Carlander, der har stor erfaring med undervisning inden for frivilligt foreningsarbejde. Han har desuden viden om dialogprocesser gennem sit tidligere arbejde som projektleder for Dialog-ambassadørerne hos Dansk Ungdoms Fællesråd.


Sådan gør vi hinanden gode - hvordan styrker vi den fælles opgaveløsning?

Hvordan kan vi bruge vores forskellige erfaringer og tilgange som en styrke, når vi kommunikerer og samarbejder med hinanden? På dette kursus kommer vi til at arbejde med nogle redskaber og tankesæt, der kan hjælpe med at skabe et stærkt samarbejde i DH afdelingen.

Med inspiration i forskellige profilværktøjer vil vi arbejde med vores egne profiler og præferencer som mennesker, og hvordan vi med denne viden om os selv og de andre i en gruppe kan skabe et stærkt samspil med hinanden.

Vi vil særligt fokusere på, hvordan man gennem en fælles bevidsthed kan skabe et stærkt samarbejde i DH afdelingen og styrke den fælles opgaveløsning. Kurset vil veksle mellem oplæg fra underviseren samt forskellige øvelser og drøftelser, der kræver deltagernes aktive medvirken.

Underviser er Ia Brix, der er selvstændig konsulent i virksomheden Overlap.dk. Hun har i mere end 25 år arbejdet i forskellige frivillige foreninger og er særligt optaget af arbejdet med menneskers motivation og engagement i det frivillige foreningsliv.