Du er her:

Kurser og formandsmøde 2017

Denne gang har vi samlet kurser og formandsmøde i ét arrangement, der finder sted tre steder i landet.

Dato og sted: 
- 25. november: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.
- 26. november: Golf Hotel Viborg, Golfsalonen, Randersvej 1, 8800 Viborg.
- 2. december: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Arrangementet er fra kl. 10.00 – 16.00.

Det er gratis at deltage, og du får udgifter til transport betalt efter gældende takst. I kan med fordel deltage flere fra samme afdeling, så I sammen kan udvikle jeres DH-afdeling.

Program:
Formålet er at styrke DH-afdelingens kerneopgave med handicappolitisk interessevaretagelse i kommunerne.

kl. 10.00 – 12.00:
Her kan du frit vælge mellem to forskellige kurser:
- Tilgængelighed
- De kommunale budgetter

kl. 12.15 – 13.15:
Fælles del med fokus på handicappolitiske visioner de næste 4 år v/ Thorkild Olesen, formand for DH

kl. 13.15 – 14.00:
Frokost

kl. 14.00 -16.00:
Her er arrangementet delt i to: 
- Politisk kommunikation
- Formandsmøde (kun for formænd) om ledelse og motivation

DU TILMELDER DIG HER. Sidste frist for tilmelding er 7. november. 


LÆS KURSUSBESKRIVELSER HER UNDER:

Tilgængelighed
- fokus på roller og ansvar, viden og tendenser

At skabe et mere ligeværdigt samfund, hvor lige adgang er med til at sikre lige muligheder - det er udgangspunktet i DH’s arbejde med tilgængelighed. Behovet for at arbejde handicappolitisk med universelt design og tilgængelighed i byggeriet understreges af nogle af de større samfundsmæssige udfordringer, som byggeriet er en central spiller i at løse i de kommende år.

Dette kursus har fokus på din rolle som DH-repræsentant i det lokale arbejde med tilgængelighed, hvor vi skal drøfte forholdet mellem at være ’bruger’ og ’ekspert’. Kurset giver en overordnet gennemgang af regler og standarder på området, og vil have størst fokus på ny forskning, viden og tendenser.

Kurset vil veksle mellem oplæg og erfaringsudveksling, hvor du både kan bidrage med din erfaring og blive inspireret af andre DH-afdelingers erfaringer. Du vil gå hjem med en mere tydelig forståelse af din rolle som DH-repræsentant samt med konkrete ideer til, hvordan DH-afdelingen kan bidrage til at bringe tilgængelighed videre i den rigtige retning.

Underviser er chefkonsulent i DH’s sekretariat Tony Bech, der arbejder med tilgængelighed til det byggede miljø og naturen.

De kommunale budgetter
-rammer og muligheder

Kommunerne er i disse år påvirket af, at der sker besparelser og effektiviseringer. Denne dagsorden præger budgetlægningen og er en følge af regeringens aftaler med kommunerne. DH-afdelingerne oplever dette i deres daglige arbejde, og spørgsmålet er, hvad de kan gøre, når besparelser og effektiviseringerne sætter dagsordenen? Og hvad er rigtigt og forkert i den kommunale debat om økonomien?

I budgettet opstilles mål og rammer for den kommunale service.  Det er i de kommunale budgetter nedskæringer, omprioriteringer mv. bliver synlige. Derfor er det vigtigt for DH-afdelingen, at have viden om og fokus på, hvornår og hvordan det er muligt at øve indflydelse på de kommunale budgetter.

På dette kursus sætter vi fokus på rammerne for kommunernes budgetlægning og forståelse af opbygningen af et kommunalt budget, budgetproces og tidplan, hvad er de rigtige spørgsmål, hvor er de ”ømme punkter” og hvornår kan jeg øve indflydelse på budgettet?

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, spørgsmål og korte gruppearbejder. Underviser er Morten Højberg Vestergaard som er økonomichef i Dragør Kommune. Morten har tidligere arbejdet som chefkonsulent i KL’s konsulentvirksomhed (KLK) og har derudover erfaring fra undervisning i fagbevægelsen.

 
Handicappolitiske visioner for de næste 4 år (fælles del for alle)
DH’s formand Thorkild Olesen kigger ind i den nye kommunale valgperiode og fortæller om DH’s handicappolitiske visioner for de næste 4 år med udgangspunkt i den 4-årige handlingsplan, som netop er vedtaget på DH’s repræsentantskabsmøde. 

Thorkild kommer desuden ind på DH-afdelingens rolle som omdrejningspunkt for det handicappolitiske arbejde i kommunerne, og vigtigheden af et tæt samarbejde mellem DH-afdelingen og DH-repræsentanterne i Handicaprådet.

Politisk kommunikation
- et redskab til at få indflydelse


DH-afdelingens kerneopgave er politisk interessevaretagelse i kommunen. Men hvordan omsætter vi vores handicappolitiske holdninger til indflydelse, så vi sikrer bedre forhold for mennesker med handicap?

På dette kursus sætter vi fokus på politisk kommunikation som redskab i det daglige DH-arbejde.  Med udgangspunkt i konkrete eksempler arbejder vi med DH-afdelingens rolle, relationen til politikerne og brugen af lokale og sociale medier.

Vi kommer omkring DH’s politiske hovedbudskaber, og du får konkrete kommunikationsredskaber, som kan bruges til at give DH-afdelingen optimal indflydelse på de politiske processer i kommunen.

Underviser er Jens Anton Klinken/ Bjørn Brandenborg fra DH’s kommunikationsafdeling, der til daglig arbejder med politisk kommunikation. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, konkrete eksempler og drøftelser i mindre grupper.


Formandsmøde om ledelse og motivation af frivillige
- Redskaber og inspiration til dig som DH-formand

Hvordan får du som formand for DH-afdelingen engageret dine frivillige, så alle tager ansvar for de fælles opgaver i afdelingen? Og hvilke redskaber kan du anvende for at få de frivillige mere på banen?

Formandsmødet giver dig konkrete redskaber og inspiration, som du kan tage med hjem og anvende til at engagere dine frivillige.

Du får indblik i erfaringer fra andre foreninger, som arbejder med at motivere og lede frivillige, og du får viden fra psykologisk forskning om ledelses- og motivationsteorier.  

DH’s formand Thorkild Olesen indleder formandsmødet. Fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde kommer konsulent Torsten Højmark Hansen, der er en erfaren underviser med omfattende viden og erfaring med motivation og ledelse af frivillige. Formandsmødet vil veksle mellem oplæg, øvelser og debat, hvor du får mulighed for at drøfte de forskellige redskabers anvendelighed.