Du er her:

Find DH's 32 medlemsorganisationer lokalt

Her under er en liste over DH's 32 medlemsorganisationer med link direkte til deres lokale afdelinger/ kredse.

De 32 organisationer er meget forskellige i opbygningen af de lokale afdelinger/ kredse, og nogle organisationer har ingen lokal struktur.

Se listen her:

ADHD Foreningen 

Astma-Allergi Danmark (ingen lokalafdelinger) 

Cystisk Fibrose Foreningen (se under Regional struktur) 

Danmarks Bløderforening (ingen lokalafdelinger) 

Dansk Blindesamfund

Dansk Epilepsiforening 

Dansk Fibromyalgi-Forening (ingen lokalafdelinger) 

Dansk Handicap Forbund 

Dansk Landsforening for Hals- og Mundopererede (DLHM)

Danske Døves Landsforbund 

Diabetesforeningen 

Foreningen Danske Døvblinde (ingen lokalafdelinger) 

Gigtforeningen 

Hjernesagen 

Hjerneskadeforeningen 

Høreforeningen 

Landsforeningen Autisme 

Landsforeningen LEV 

Landsforeningen SIND 

Lungeforeningen

Muskelsvindfonden (ingen lokalafdelinger)

Nyreforeningen 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

Osteoporoseforeningen 

Parkinsonforeningen 

Psoriasisforeningen (ingen lokalafdelinger) 

PTU- Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (ingen lokalafdelinger) 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (ingen lokalafdelinger) 

Spastikerforeningen 

Scleroseforeningen 

Stammeforeningen i Danmark (FSD)

Stomiforeningen  (COPA)