Du er her:

Handicappolitikker

Formålet med at vise disse eksempler på kommunale handicappolitikker er, at inspirere DHs afdelinger i arbejdet med deres egen kommunes handicappolitik. Tre forskellige politikker er kommenteret for at vise, at handicappolitikker kan se ud på mange måder. Der er ingen facitliste. I kommentarerne til de enkelte politikker fremhæves både styrker og svagheder.

Der findes som sagt ingen facitliste, men det er vigtigt, at politikken hviler på Handicapkonventionen, FN’s standardregler og de fire handicappolitiske principper: kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og ligebehandlingsprincippet.

Hvis kommunen vælger en overordnet/generel form for handicappolitik er det vigtigt, at der også er en konkret handlingsplan som udmønter den overordnede/generelle politik. Det er vigtigt, at også de konkrete dele af politikken er formuleret i overensstemmelse med Handicapkonventionen, Standardreglerne og de fire principper for dansk handicappolitik.

Det er væsentligt, at forpligtelsen til at debattere og generelt inddrage Handicaprådet er beskrevet, samt at det bør understreges, at politikerne har et ansvar, en rolle og en forpligtelse i forhold til at drive på for en god handicappolitik, der reelt bliver anvendt i forvaltninger og institutioner m.v.

 

Silkeborg kommunes handicappolitik

Kommentarer til Silkeborg kommunes handicappolitik

 

Esbjerg kommunes handicappolitik

Esbjerg kommunes handicapstrategiske pejlemærker

Kommentarer til Esbjerg kommunen handicappolitik

 

Brøndby kommunes handicappolitik

Kommentarer til Brøndby kommunes handicappolitik