Du er her:

Søg Lokalpuljen

Lokalpuljen er en ny pulje som Socialstyrelsen har gjort Danske Handicaporganisationer ansvarlig for at udmønte og administrere. Puljen vil årligt være på ca. 3,6 mio. kr. Puljen skal anvendes lokalt. Midlerne skal fordeles bredt både geografisk og i forhold til modtagere.

Hvem kan søge puljen?
Alle lokale handicaporganisationer og handicapforeninger kan søge puljen.

Ansøgningsfrist 2018:
Der er ansøgningsfrist xx.xxxx 2018 ekstraordinært tre ansøgningsfrister. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen ca. 3 uger efter ansøgningsfristen.

Hvilke kriterier skal man leve op til?

  • Der bevilges midler til lokalt handicappolitisk arbejde
  • Der bevilges fortrinsvist midler indenfor de tre prioriterede temaer her nedenfor.  
  • Der skal indsendes ét ansøgningsskema for hver aktivitet man søger til
  • Ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt og der skal vedhæftes budget

Ansøgningsskemaer:

1) Kompetenceopbygning af lokale repræsentanter
Under dette tema kan der bevilges midler til lokale organisatoriske og politiske kurser. På ansøgningsskemaet er der et antal faste kurser, som I kan søge om afholdelse af. Desuden kan der søges om midler til andre kursusaktiviteter, som I selv udvikler.
Link til Ansøgningsskema.  

2) Aktiviteter i DH-afdelingen
En del af Lokalpuljen er afsat til aktiviteter i DH-afdelingerne. En stor del af handicappolitikken vedtages lokalt, og derfor er det lokale handicappolitiske arbejde afgørende for målet om at sikre det fuldt inkluderede samfund.
Link til Ansøgningsskema.

3) Folkelig forankring, synlighed og markering af FN’s Handicapdag den 3. december
Lokalpuljen bevilger midler under temaet Folkelig forankring, synlighed og markering af FN’s Handicapdag. Der gives midler til aktiviteter, der kan medvirke til at skabe større opmærksomhed om handicapområdet.
Link til ansøgningsskema.