Share |
Forside | Referater | FU referater | Referat af FU møde 10 april 2012

Referat af FU møde 10 april 2012

Referat fra FU Møde
d. 10. April 2012 kl. 17.00
I Idrætscenter Vendsyssel, Vrå.

Mødedeltagere: Svende- Inge - Grethe - Chanette - Nikolai - Jørgen og Dorte.

Fraværende: Susanne & Grethe Riisager. Begge meldt afbud.

Referent: Dorte Lenander.

Mødeleder: Formand Chanette Holst

Godkendelse Referat fra den 13 marts godkendt.
af referat:

Formanden: Omdeling af døvebladet.

Invitation til temadag om handicapkonventionen i Århus den 9 juni 2012.
Inge - Grethe - Svende og Dorte ønsker at deltage.
Chanette tilmelder deltagerne.

Næstformand: Grethe har deltaget i generalforsamling i Frivillighedscenter Hjørring og gav et fyldigt referat fra mødet.
Frivillighedscentret holder til huse i forsamlingsbygningen hvortilgængelighedsforholdene er dårlige. Forventer at der kommer henvendelse til tilgænglighedsudvalget.
Grethe videresender materiale fra mødet til FU medlemmerne.

Mødekalender: Mødekalender for FU møder 1 år frem blev aftalt.
Grethe booker lokaler i Idrætscenter Vendsyssel samt mad.

CH udsender mødekalender.
8. Maj 2012 kl. 17
12. Juni 2012 kl. 17
11. sep. 2012 kl. 17
9. Okt. 2012 kl. 17
6. nov. 2012 kl. 17
11. dec. 2012 kl. 17
8. Jan. 2013 kl. 17
12. Feb. 2013 kl. 17
12. marts 2013 kl. 17
9. april 2013 kl. 17

Årsmøde 20. Marts 2013 kl. 19.00

Der blev aftalt mødedatoer for formøderne til Handicaprådsmøder:
6. Juni 2012 kl.16.30
14. Aug. 2012 kl. 16.30
18. sep. 2012 kl. 16.30
Alle formøder holdes i Forsamlingsbygningen. Grethe booker.

Økonomi: Årsmødet kostede 4.238,00 kr. Indestående på kontoen 40.500,00 kr.

Svende kontakter banken m.h.t. at få formanden indskrevet så der er to der står for kontoen.

Handicaprådet: Vi gennemgik dagsordenen.

Den nye sammensætning i Handicaprådet hvor Chanette går ind som Suppleant for Inge forventes godkendt i byrådet i marts måned.
Chanette kontakter Henny for at være sikker på godkendelsen og fremmødet til næste HR møde.

Tilgængelighedsudvalg:

(Dorthe & Inge) Inge og Dorte gennemgik de projekter de for tiden arbejder med.

Kurser:

PR: Chanette sørger for at billeder og omtale fra årsmødet samt billede af FU-medlemmerne kommer på hjemmesiden.

Eventuelt:

Vi evaluerede fra årsmødet og var alle enige om at det havde været et positivt møde.

 

Næste møde: Tirsdag d. 8. Maj 2012 kl. 17.00 i Idrætscenter Vendsyssel.

 

Med Venlig Hilsen
Referent
Dorthe Lenander

Søg