Share |
Forside | Netværk og info. | Arkiv | Befordringsnetværk 2008-2011 | Befordring 2009 | Oversigt - kørselsordninger i Vordingborg kommune

Oversigt - kørselsordninger i Vordingborg kommune

Det kan være en stor udfordring af få overblik over kørselsordningerne i Vordingborg. Befordringsnetværket har udarbejdet denne oversigt.

Oversigt - kørselsordninger i Vordingborg kommune

Telebus, Foto: www.vordingborg.dk

Kørselsordninger i Vordingborg kommune     

Personkreds         

1) Alle borgere uden eller med funktionsnedsættelse.

2) Alle skolebørn fra 0. til 10. klasse med 2½ - 9 km mellem bopæl og skole.

3) og 4) Voksne borgere, med bopæl i Østdanmark, der er svært bevægelseshæmmede og benytter kørestol, rolator, gangbuk eller albuestokke, eller har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Telebus, gratis

1) Fast rutekørsel i landområderne erstattes af fleksibel kørsel efter behov. På landet køres fra adresse til adresse, i byerne til faste stoppesteder. Alle hverdage køres der 3 gange dagligt i 8 forskellige områder, og alle ruter ender i enten Præstø, Stege, Vordingborg eller Lundby. Telebus bestilles på Kørselskontoret, tlf. 55362560.

Movia Flextrafik,  åben ordning

1) Alternativ til kollektiv befordring og til taxakørsel. Prisen er højere end busbilletten, men da kørslen koordineres med andre borgere, kan man køre til ca. halv taxapris fra adresse til adresse. Prisen er 35 kr. op til 5 km, derefter koster det 7 kr. pr. km, f.eks.: 20 km = 140 kr., 30 km = 210 kr. Bestilles på tlf. 70262727.

Skolebus, gratis

2) Gratis lukket befordring for skolebørn, der tages op ved faste stoppesteder og køres til skolerne til forskellige mødetider.

Det er ønskeligt, at ordningen bliver åben også for andre borgere, f.eks ældre og lettere handicappede samt småbørnsforældre f.eks til indkøb, frisørbesøg, lægebesøg o.lign, og at forældre kan følge mindre børn til og fra børnehaveklasse.

Movia Handicapkørsel

3) Kørsel fra dør til dør ofte sammen med andre passagerer og af og til kørt en omvej. Omfatter kun kørsel til fritidsformål f.eks familiebesøg, indkøb og kulturelle aktiviteter.  Kommunen skal give tilladelse, og der skal betales medlemsgebyr 300 kr. årligt, der giver ret til 104 ture. Pris pr. enkelttur er 35 kr. indtil 10 km, 60 kr. indtil 20 km, osv.

Det er ønskeligt, at prisniveauet bliver lavere, så det kan sammenlignes med anden off. befordring. Der bør ikke kræves medlemsgebyr.

Omsorgskørsel

4) Visiteret befordring fra bopæl til Kommunens træningssteder (Centrene og Vordingborg Svømmehal) til visiteret genoptræning og vedligeholdelsestræning jfr. Servicelovens § 86. Styres af Kommunens kørselselskontor, tlf. 55362560 og udføres af vognmænd entreret af Kommunen. Egenbetalingen er pr. måned 256 kr., som trækkes i pensionen.

Det er ønskeligt, at omsorgskørslen bliver billigere, så disse borgere ikke får økonomiske problemer med at komme til nødvendig træning, der holder dem selvhjulpne længst muligt, og derved holder de offentlige udgifter lavere end ellers. Ordningen bør endvidere udvides med befordring til lægehenvist fysioterapi.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

§ 3. Trafikselskabet finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner.

§ 11. Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign.

Stk. 5. Trafikselskaberne skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel.

Folkeskoleloven

§ 26. Kommunen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet reguleret efter forskellig afstand i forhold til klassetrin.

Serviceloven

§79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. (Omsorgsmidler) tilskud til befordring.

§ 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

-----

For alle brugere kan man orientere sig i de ny kørselsordninger. Henvisninger til pjecer, køreplaner o.lign. kan findes via dette link Gratis telebusser i Vordingborg

Kørselskontoret, Vordingborg kommune

 

Søg