Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

Undersøgelse om konsekvens-erne af alvorlige trafikulykker. Deltag her:

https://www.sikkertrafik.dk/statistik/undersoegelse-trafikulykker#t1ZRXhxlPsVzujxT.97

DH har været en del af en arbejdsgruppe i Nationalbanken, der har udarbejdet en rapport om brugen af kontanter i dag. I rapporten står bl.a., at kontanter er vigtige for flere grupper af personer med handicap, fordi andre betalingsformer rummer praktiske udfordringer.

I Danmark har vi en særregel om, at forretninger, ved betjent salg, skal tage imod kontanter som betaling – kontantreglen. Kontantreglen er vigtig for flere grupper af borgere med handicap, fordi betaling med andre betalingsformer rummer praktiske udfordringer. I rapporten om kontanters rolle i samf...

Børn og unge med handicap må opgive idrætsaktiviteter efter skoletid som følge af Folkeskolereformen

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF), der har spurgt 41 idrætsforeninger, der tilbyder idræt til børn med handicap. I undersøgelsen svarer 40 pct. af klubberne, at børnene er for trætte til at dyrke idræt på grund af reformens længere skoledage.  Det samme resultat ...

Årets nationale trivselsmåling i folkeskolen blev gennemført i foråret 2016. Nu er resultaterne klar.

Overordnet viser målingen en lille stigning i elevernes trivsel i skolen i forhold til målingen i 2015. I trivselsmålingen præsenteres eleverne fra 4.-9. klasses trivsel i fem indikatorer: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt generel skoletrivsel. Sammenlignet med ...

Let og lige adgang. Det er et af de fine principper, det danske sundhedsvæsen bygger på. Virkeligheden i dagens Danmark er dog noget anderledes. TV-udsendelser fra DR har i billeder og ord dokumenteret, at der er stor social ulighed i sundhed. I den anledning var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i samråd i dag sammen med social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Sundheds- og ældreministeren lagde vægt på tre ting, der i hendes øjne er vigtige for at sikre mere lige vilkår for borgerne: Gode rammer for et sundt liv. Samme adgang i hele landet til sundhedstilbud af kvalitet. Og en sundhedsindsats, der er målrettet den enkeltes behov. ”Jeg hørte, at ministere...