Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

Følg DH på Twitter

DH på Twitter

Kunstakademiets Arkitektskole og Bevica Fonden har indgået et samarbejde, der skal fremme forskning og uddannelse i arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap. Projektet støttes af en stor millionbevilling fra Bevica Fonden.

En reception i forskellige højder, så den passer til alle uanset øjenhøjde. Designet af gangarealerne i en ny park. Indretningen af et nyt byggeri, så alle uanset funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt i huset med god skiltning, lys og akustik. Det er eksempler på, hvordan fremtidens arkitekter ...

EU-parlamentet og EU’s ministerråd blev i går aftes enige om at vedtage et direktiv om tilgængelighed på internettet. Fremover skal offentlige hjemmesider være mulige at bruge for alle.

I dag er en god dag for tilgængelighed på internettet for personer med handicap. Fremover skal alle offentlige hjemmesider og tilhørende mobile applikationer laves efter en række internationale standarder, der tager højde for, at personer med handicap også skal have mulighed for at klikke sig rundt ...

DH’s undersøgelse af inklusion af elever med handicap i grundskolen er netop færdiggjort. Her er et uddrag af de vigtigste konklusioner.

Inklusionsundersøgelsen er baseret på besvarelser af spørgeskemaer fra forældre til børn med handicap. I alt deltog 650 forældre i løbet af undersøgelsesperioden i foråret 2016. ”Jeg er meget glad for, at så mange forældre har taget sig tid til at deltage i inklusionsundersøgelsen. Det har givet os...

Mange elever med handicap oplever at stå uden for fællesskabet i skolen. Frikvarterer og skoleudflugter er især et problem, mens flere elever føler sig inkluderet uden for skoletid.

Det kan være svært at være elev med handicap i en skolegård. Støj og mange mennesker på legepladsen kan give problemer for børn med kognitive vanskeligheder, og kørestolen er svær at have med på boldbanen. De fleste elever med handicap har den største del af deres støttetimer fra pædagoger og ekstr...