Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

Tilmeld dig DH´s nyhedsbrev Nyt fra DH her

https://danske-handicaporganisatione.clients.ubivox.com/relay/5579277/102931027/

DH har offentliggjort et udspil, som er sendt til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Budskabet er, at det nære sundhedsvæsen bør indeholde et landsdækkende tilbud om sundhedstjek til borgere med psykiske og kognitive handicap.

Det er veldokumenteret, at borgere med kognitive og psykiske handicap har massive sundhedsproblemer. Levealderen for personer med udviklingshæmning er ca. 14 år lavere end for befolkningen som helhed. For mennesker med alvorlig psykisk sygdom er den 15-20 år lavere. Og undervejs er der mange år med ...

DH har i dag sendt et udspil om tilgængelighed til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. DH håber, at regering, kommuner og regioner vil være med på, at fremtidens nære sundhedsvæsen skal være fuldt tilgængeligt for mennesker med handicap. Altinget bringer i dag et indlæg fra Thorkild Olesen med dette budskab.

Mennesker med funktionsnedsættelser har ringere adgang til det eksisterende nære sundhedsvæsen end andre. Deres frihed til at vælge klinik og behandler er dermed også mere begrænset. Det viser en optælling, DH lavede i juli måned ud fra oplysninger på sundhed.dk. Under halvdelen (44 %) af landets su...

Flere kommuner vil tvinge mennesker med handicap ud af egen bolig og slække på tilgængelighedskrav ved byggeri.

En række kommuner har ansøgt om at blive frikommuner og lave forsøg på forskellige områder. Der er især to tiltag, som er meget alvorlige set fra DH: Kommunerne i Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa vil ændre reglerne for en særlig gruppe borgere, der har brug for ma...

De politiske partier skal have ros for at have lyttet til flere forslag fra handicaporganisationerne. Fokus er på at hjælp mennesker, der har været længe på kontanthjælp.

Mandag blev satspuljepartierne enige om, hvordan pengene skal fordeles på beskæftigelsesområdet. I aftalen er der flere gode tiltag, som Danske Handicaporganisationer (DH) og medlemsorganisationerne har arbejdet for. Helt centralt i aftalen er, at der skal gøres noget for de kontanthjælpsmodtagere...