Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

DHs projekt Dobbeltminoritet blogger om mangfoldighed

Følg DH på Twitter

DH på Twitter

Forligspartierne bag sygedagpengereformen vil med nyt lovforslag sikre, at personer som får en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til at komme tilbage på sygedagpenge, selvom de allerede har opbrugt deres 22 uger med ret til sygedagpenge. Det forbedrer situationen hvis sygdom er alvorlig og livstruende, og det er godt. Men det ændrer ikke ved, at personer med meget alvorlige, men ikke nødvendigvis direkte livstruende, sygdomme, som fx sclerose og visse aggressive gigtformer, stadig mister sygedagpenge efter 22 uger.

DH har i dag afgivet høringssvar til lovforslaget, som skal sikre, at personer, som efter en lægelig vurdering har en ’alvorlig og livstruende sygdom’, får ret til sygedagpenge igen, selv om de allerede har opbrugt deres sygedagpengeret og ikke i mellemtiden har nået at opfylde beskæftigelseskravet....

Dansk Arbejdsgiverforening er kommet med 28 forslag til at reformere og skære i en række offentlige ydelser. Et forslag er at nedsætte sygedagpenge og førtidspension til kontanthjælpsniveau ved at skære med mere end 4000 kr. om måneden, mens andre forslag er at afskaffe fleksjobordningen ved at indlemme den i en gradueret førtidspensionsordning, samt erstatte ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse med kontanthjælp. ’Forslagene er helt ude i hampen. De er udtryk for en utrolig unuanceret og usympatisk holdning, at ledige, handicappede og syge kan piskes i arbejde – og her kammer det altså helt over’, siger Thorkild Olesen, som opfordrer arbejdsgiverne til at vende blikket indad.

Dansk Arbejdsgiverforening er kommet med 28 forslag til at reformere og skære i en række offentlige ydelser. Et af forslagene går på at nedsætte sygedagpenge og førtidspension til kontanthjælpsniveau ved at skære med mere end 4000 kr. om måneden, mens andre forslag er at afskaffe fleksjobordningen v...

Torsdag den 2. april skal den europæiske handicapparaply European Disability Forum (EDF) mødes med FN’s handicapkomité. Ved at ratificere Handicapkonventionen, har EU forpligtet sig til at arbejde for at sikre lige muligheder og fuld inklusion af personer med handicap i alle sektorer. På mødet vil EDF fortælle komiteen om, hvordan personer med handicap i EU oplever dette.

EU kommissionen har afleveret en rapport til handicapkomiteen om, hvordan det går med at efterleve konventionens bestemmelser. Rapporten skal nu drøftes med handicapkomiteen, og dette møde munder ud i en række spørgsmål fra komitéen, som EU kommissionen skal besvare (list of issues). EDF har også ud...

Regeringens ekspertgruppe anført af Carsten Koch udkom tirsdag den 17. marts med deres 2. delrapport og 28 anbefalinger til en bedre og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. DH har gennemgået alle udvalgets anbefalinger og er overordnet positiv over for retningen i anbefalingerne.

Regeringens ekspertgruppe anført af Carsten Koch udkom tirsdag den 17. marts med deres 2. delrapport og 28 anbefalinger til en bedre og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Anbefalingerne falder inden for tre hovedtemaer: En ny virksomhedsrettet indsats, en s...