Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

Undersøgelse om konsekvens-erne af alvorlige trafikulykker. Deltag her:

https://www.sikkertrafik.dk/statistik/undersoegelse-trafikulykker#t1ZRXhxlPsVzujxT.97

Ros til regeringens indsats fra Danske Handicaporganisationer (DH). Men pas på med mere tvang og magt på bosteder.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag fremlagt en indsats mod vold på bosteder. Den går ud på at oprettes et nyt tilbud til borgere med særligt komplekse problemer. Der skal afsættes et "trecifret millionbeløb" over fire år fra satspuljen. Sif Holst, næstformand for Danske Handicap...

Et sundhedsprojekt i Roskilde viser, at mange borgere med udviklingshæmning har brug for behandling. Det understreger behovet for at indføre sundhedstjek i hele landet, mener DH’s formand.

Der er behov for indføre sundhedstjek for mennesker med sindslidelse og udviklingshæmning i hele Danmark. Det viser de foreløbige resultater fra et nyt projekt i Roskilde Kommune. I Roskilde får de udviklingshæmmede borgere tilbudt et grundigt sundhedstjek hos deres læge. Og i 78 % af tilfældene ha...

Socialdemokraterne vil gøre det mere attraktivt for dagpengemodtagere at tage en uddannelse. Men også kontanthjælpsmodtagerne har brug for opkvalificering, mener DH.

Danske Handicaporganisationer roser Socialdemokraternes forslag om at give ledige ufaglærte 110 procent af dagpengesatsen. Men der er også behov for at hjælpe de allersvageste ledige på eksempelvis kontanthjælp. ”Mette Frederiksen fortjener ros. Men forslaget mangler tiltag for kontanthjælpsmodtage...

En aarhusiansk skole går nye veje for at forbedre inklusionen. Fra det nye skoleår er et banebrydende inklusionsforsøg startet op i to 0. klasser.

Inklusionsprogrammet hedder Nest-undervisning og starter i disse dage i to 0. klasser på Katrinebjergskolen. Her blandes fire børn med autisme sammen med 12 børn uden i hver af de to klasser. I stedet for at børn med autisme får specialpædagogisk undervisning uden for klasselokalet, så er næsten al...