Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

DHs projekt Dobbeltminoritet blogger om mangfoldighed

Følg DH på Twitter

DH på Twitter

Med fleksjobreformen fra 2013 skulle det kunne betale sig for fleksjobbere at arbejde en time mere – og personer med selv meget begrænset arbejdsevne, skulle komme i job. En kickstart af fleksjobmarkedet. Men seneste tal fra Avisen.dk viser, at knap 15.000 ledige med nedsat arbejdsevne, står i kø til et fleksjob, mens kun 26 jobs er slået op på Jobnet.dk. Det svarer til over 500 arbejdsløse per opslået stilling.

15000 ledige skal slås om 26 fleksjob. Det skriver Denoffentlige.dk onsdag. ”Handicaporganisationerne har påpeget dette problem før. Fleksjobmarkedet er i bedste fald usynligt, i værste fald ikke-eksisterende. Fleksjobbere er gjort helt afhængige af, at kommunerne kan finde jobbene og matche med de...

Manglende udnyttelse af digitale løsninger gør det vanskeligt for personer med handicap at bruge offentlig transport. Alt for mange må fravælge det og i stedet bruge dyre transport særordninger. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at tilgængeligheden bliver arbejdet ind i de digitale løsninger, så alle kan betjene sig fuldt ud på nettet - også de, som har særlige behov i forbindelse med rejsen.

”Mennesker med handicap vil gerne rejse og færdes i samfundet på lige fod med andre. Selvfølgelig finder folk ud af det på andre måder, men det bedste er, hvis så mange som muligt kan bruge de fælles løsninger. Det giver de bedste muligheder for den enkelte, og det kan også bedst betale sig for samf...

DR Nyheder har i dag sat fokus på at kommunerne bruger færre penge på mennesker med handicap.

Tal som Kommunernes Landsforening har hentet hos Danmarks Statistik viser at posten til udgifter til personer med handicap er skrumpet de sidste fem år.  I 2014 år blev der brugt 1,7 milliarder mindre end i 2009. Tallene viser dermed at der ikke er hold i de vedvarende tilkendegivelser fra KL om, a...

Den 10. juni mødtes deltagerne af Brobyggernetværket, Danske Handicaporganisationer, virksomheder, samt civilsamfundsorganisationer. Netværkets andet møde havde fokus på, hvordan personer med synshandicap kan løfte opgaver på lige fod og uden udgifter for virksomheden - ved brug af hjælpemidler og personlig assistance.

Brobyggernetværket arbejder på at inkludere personer med handicap i lokale organisationer og virksomheder. Hvad skal der til for, at personer med handicap kommer i job? Det er en del af issuet. Andreas fra Grennesminde Netværksmødet fandt sted på den socialøkonomiske virksomhed, Grennessminde, der...