Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

DHs projekt Dobbeltminoritet blogger om mangfoldighed

Følg DH på Twitter

DH på Twitter

Fredag d. 28. august mødtes DHs formand Thorkild Olesen med Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann. DH havde 3 vigtige emner med til ministeren: Forenkling af servicelovens voksenbestemmelser, retssikkerhed og endelig, bedre brug af viden i den sociale indsats. En imødekommende minister tog imod DHs budskaber.

Som tidligere socialordfører var Karen Ellemann involveret i lovforslaget om forenkling af Serviceloven. Lovforslaget blev taget af bordet i januar bl.a. efter pres fra DH. I det kommende samarbejde omkring forenkling af Serviceloven, er det vigtigt at genstarte hele processen, mente ministeren på m...

Retssikkerheden er under pres. Nu står det klart, at kommunerne ofte træffer forkerte afgørelser. Advokatrådet peger på, at noget tyder på, at kommunerne spekulerer i at tage hjælpen fra borgere med henblik på besparelser. Thorkild Olesen udtaler sig om problemet på DR P1.

Debatten om kommunernes spekulation i lovbrud er opstået i kølvandet på, at DR Nyheder har dokumenteret, at Odense Kommune planlagde at lukke 20 procent af kommunens børne- og ungesager for at spare penge. KL afviser, at der er tale om bevidst spekulation i lovbrud, men peger på, at kompliceret lov...

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) udbyder en række temadage om sex, kærlighed og handicap. Det sker i samarbejde med Center for Offentlig Komptenceudvikling (COK). Temadagene er tænkt som inspiration for det pædagogiske personale, der mangler redskaber til at seksualoplyse i deres daglige arbejde med unge og voksne med funktionsnedsættelse.

Formålet med temadagene er således at ruste det pædagogiske personale på bosteder, i aktivitetstilbud, STU´er mm. til at kunne seksualoplyse unge og voksne med funktionnedsættelser. Det pædagogiske personale mangler nemlig i den grad redskaber, skriver SUMH på deres hjemmeside: "Mange pædagoger, de...

Tirsdag d. 25. august 2015 afholdt projekt Mening og Mestring midtvejsseminar. Formået med dagen var dels at formidle den viden, som KORA har indsamlet i sin rolle som evaluator af projektet. Dels at få indblik i de erfaringer, som jobcentermedarbejderne og rådgiverne fra handicaporganisationerne har gjort sig hidtil i projektet.

27 ledere og medarbejdere fra de deltagende jobcentre deltog. Herudover 16 rådgivere og direktører fra handicaporganisationerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som finansierer projektet, deltog ligeledes med to konsulenter. Jobcentrene og handicaporganisationernes erfaringer i projekt...