Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

DHs projekt Dobbeltminoritet blogger om mangfoldighed

Følg DH på Twitter

DH på Twitter

HKH Kronprinsesse Mary var på besøg i Handicaporganisationernes Hus, i dag, i anledning af årets Sjældne-Dag.

Kronprinsessen deltog som protektor for Sjældne Diagnoser og besøgte udstillingen af klovnetegninger, tegnet af børn fra børneafdelinger over hele landet. Udstillingen er et støtteprojekt for de danske hospitalsklovne, gennemført af Sjældne Diagnosers medlemsforening PND-foreningen.  Kronprinsessen ...

SFI har siden 2002 fulgt udviklingen i beskæftigelsen for danskere med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Denne femte rapport i rækken viser, at der fortsat er store udfordringer, når det gælder inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet

Mens 77 pct. af 16-64-årige danskere uden handicap var i arbejde i 2014, gjaldt det kun 43 pct. af danskere i samme aldersgruppe, som har et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Beskæftigelsesandelen blandt personer med handicap er desuden faldet siden 2005, fra 51 pct. til nu 42,6 pct.. A...

Folketingets præsidium har afholdt konference om folketingsudvalgenes arbejdsbetingelser og om de muligheder, som folketingsudvalgene har for at samarbejde med interesse- og civilsamfundsorganisationer. DHs formand, Thorkild Olesen, deltog i konferencen og kom med sine bud.

Thorkild Olesen fremførte DHs synspunkter om, hvordan DH og andre handicaporganisationer kan understøtte Folketingets arbejde bedre med den specialiserede viden, som vi sidder inde med. Thorkild Olesen pointerede på mødet, at det bl.a kræver, at vi bliver inddraget tidligt i overvejelserne, bag et l...

Et nyt EU direktiv skal virke i Danmark gennem udbudsloven, der forventes fremsat i Folketinget i denne uge. Udbudsloven åbner op for, at alle sociale ydelser af et vist størrelsesbeløb, fremadrettet, vil kunne sendes i udbud. DH frygter, at det vil føre til forringede forhold på handicapområdet. Udbudsloven stiller nemlig ingen krav til kommunerne, når det gælder de kriterier for udbuddet, som kommunen skal opstille.

Med lovforslaget til udbudsloven, bliver det muligt at konkurrenceudsætte en række sociale ydelser, som ikke tidligere har kunnet sendes i udbud. Det drejer sig om den socialpædagogiske støtte, pleje og omsorg, som personer med handicap har brug for og som oftest foregår i borgerens hjem. ”Hvilke ko...