Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

Tilmeld dig DH´s nyhedsbrev Nyt fra DH her

https://danske-handicaporganisatione.clients.ubivox.com/relay/5579277/102931027/

Sæt gang i forhandlinger om en mere retfærdig ordning for patienterstatning. Det skriver DH sammen med Forbrugerrådet Tænk og Danske Patienter i et fælles brev til sundhedsministeren.

En patient, der har fået en erstatning, fordi vedkommende er blevet skadet under behandling i sundhedsvæsnet, kan ikke vide sig sikker. Anker man sagen - eller gør regionen det - kan Ankenævnet for Patienterstatning nedsætte eller annullere erstatningen. Det sætter patienten i et stort dilemma. Oft...

Regeringens ekspertgruppe om bedre veje til ungdomsuddannelse fremlægger i dag sine anbefalinger. Danske Handicaporganisationer (DH) opfordrer til fokus på unge med handicap og foreslår mentorstøtte, bedre vejledning og enklere støttetilbud.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler om regeringens og ekspertgruppes anbefalinger: ”Lars Løkke Rasmussen og regeringen skal roses for at tage problemet seriøst og starte debatten. Vi oplever, at en del unge med handicap ikke kommer ordentligt videre i ungdomsudd...

Efter en lang kamp er der nu et diskriminationsforbud på vej.

Kære alle. Endelig vil regeringen indføre et forbud mod at diskriminere mennesker med handicap. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der gennem de sidste mange år har arbejdet for diskriminationsforbuddet. Mange af jer er stået frem i medierne med personlige historier, og det kan være hårdt. Men d...

Den nye aftale om modernisering af taxaloven har et afsnit om handicaptilgængelighed. Det viser, at politikerne har haft fokus på personer med handicap i forhandlingerne.

Ifølge aftalen erstattes de nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) af en såkaldt universaltilladelse. Hermed forventer man bl.a., at udbuddet af storvogne med lift bliver øget væsentligt i forhold til i dag. Dette baserer man på, at de mange storvogne,...