Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

DHs projekt Dobbeltminoritet blogger om mangfoldighed

Følg DH på Twitter

DH på Twitter

Inklusion. Det er desværre i manges ører blevet synonym med nedskæringer. DH er bekymret for, at kommunernes forventede effektiviseringsgevinster i 2015 ender med at blive vekslet til besparelser på inklusionsområdet.

De seneste år har medierne igen og igen fortalt den samme historie om, at skolerne er pressede på økonomien, at der ikke er afsat tilstrækkelige ressourcer til inklusionsindsatsen, og at det er medvirkende til at inklusionsindsatsen slår fejl. Alligevel bliver skoleområdet også ramt af nedskæringer ...

Ventetiden på genoptræning efter udskrivning fra sygehus falder. Halvdelen af landets kommuner leverer nu genoptræning indenfor en uge. Det er godt, men desværre er ventetiden på genoptræning efter serviceloven og vedligeholdelsestræning uforandret.

Hvis du kommer alvorligt til skade, så er ventetiden på genoptræning afgørende for, hvordan du klarer dig. Forskningen viser, at bare en uge uden bevægelse betyder, at man mister op mod 20 procent af sin muskelkraft.  Heldigvis går det i den rigtige retning. Hvor det sidste år kun var hver tredje ko...

I næste måned afholdes der folkehøringer om menneskeretlige udfordringer i Danmark. Folkehøringerne afholdes i anledning af Danmarks eksamination i FNs Menneskerettighedsråd i Genève, januar 2016. Folkehøringerne finder sted i byerne Ålborg, Århus, Odense og København.

Ud over rapporter til FN-komiteer inden for de forskellige konventioner, så foregår der også en tværgående behandling af alle konventioner på een gang (FNs universelle periodiske bedømmelse, UPR). Her er det regeringerne, der eksaminerer hinanden. Civilsamfundet udarbejder rapport i fællesskab, og ...

Socialminister Manu Sareen har valgt at trække det omstridte lovforslag om forenkling af servicelovens voksenbestemmelser tilbage. "Det er et vigtigt signal om at der er grænser for, hvor langt man kan presse retssikkerheden. Nu skal vi se fremad og i gang med en konstruktiv dialog", siger formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

"Knæfald for KL", "Stort anslag mod retssikkerheden" - Lovforslaget om forenkling af serviceloven har fået skarp kritik fra handicaporganisationerne.  Derfor blev nyheden om, at Socialministeren har valgt at tage lovforslaget af bordet modtaget med stor glæde. "Det er et meget positivt træk fra Soci...