Nyheder / DH

Handiklip

Handiklip giver dig overblik over nyheder om handicap, der er bragt på nettet inden for de sidste 24 timer.

Tilmeld dig DH´s nyhedsbrev Nyt fra DH her

https://danske-handicaporganisatione.clients.ubivox.com/relay/5579277/102931027/

Sagerne med syge børn og børn med handicap topper i kommunernes fejlafgørelser. Fejlene er gratis for kommunerne, men koster børnene dyrt.

Kommunerne laver flest fejl i sagerne omkring syge børn og børn med handicap. Hele 46 procent af kommunernes afgørelser i sagerne med børn med sygdom eller handicap blev i 2016 omgjort af Ankestyrelsen efter klager. Det viser tallene bag Social- og Børneministeriets nye Danmarkskort over kommunernes...

På FN´s årlige møde om de 17 verdensmål var det Danmarks tur til at komme under lup. Behovet for øget lighed i sundhed i det danske sundhedsvæsen, var een af de ting, som vi fik sat fokus på.

Finansminister Kristian Jensen præsenterede rapporten på Danmarks vegne, der beskriver hvordan Danmark efterlever FN´s 17 verdensmål.  Ved mødet var Kristian Jensen noget mere reflekteret, end regeringen hidtil har været. Han problematiserede nogle af de områder, hvor Danmark ikke opfylder målene o...

Mange studerende med handicap har udfordringer på studiet. DH's nye undersøgelse viser, at de er forsinkede, må kvitte studiet eller mistrives i en grad, så de er i fare for det.

Mange studerende med handicap har udfordringer på deres studie. De studerende peger blandt andet på fremdriftsreformens manglende fleksibilitet er svær at håndtere med et handicap. Andre oplever, at der ikke tages hensyn til deres handicap. Nogle studerende med handicap oplever også sociale udfordr...

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) om de nye anbefalinger fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

I dag er rapporten fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kommer med 20 anbefalinger. Der er meget godt i den rapport, men desværre intet om at mange mennesker med handicap har svært ved at komme til læge, tandlæge, fysioterapeut e.l., fordi kun 45 % af klinikkerne har handicapven...