Du er her:

Brev til Helle Thorning og Lars Løkke om forbud mod diskrimination

Kære Helle Thorning og Lars Løkke

Hvad er der egentlig i vejen med at forbyde diskrimination? Et forbud, der giver ensartet beskyttelse mod diskrimination i alle samfundets sektorer og til alle, der er i overhængende risiko for at blive diskrimineret.

Det spørgsmål vil vi meget gerne have svar på, men det er åbenbart vanskeligt, for når vi spørger ministrene, så får vi at vide, at der allerede foregår et stort arbejde for at forhindre diskrimination. Bl.a. kan man klage til Ligebehandlingsnævnet og der er oprettet en antidiskriminationsenhed, der både kortlægger og bekæmper diskrimination. Men hvilken diskrimination?

I forhold til diskrimination grundet etnisk oprindelse arbejder Antidiskriminationsenheden med en definition der lyder: (…) behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation på eller uden for arbejdsmarkedet. Den tilsvarende formulering for personer med handicap lyder: (…) behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation på arbejdsmarkedet.

Diskrimination defineres altså forskelligt for personer med etnisk minoritetsbaggrund og personer med handicap. For personer med etnisk minoritetsbaggrund kan diskrimination foregå både på og uden for arbejdsmarkedet, mens personer med handicap åbenbart kun diskrimineres på arbejdsmarkedet.

Begrundelsen for disse definitioner findes i gældende lovgivning. Her er diskrimination alene forbudt over for personer med handicap, når vi er på arbejdsmarkedet. Derfor kan Ligebehandlingsnævnet f.eks. også kun behandle klager over arbejdsrelateret diskrimination for personer med handicap, mens nævnet kan behandle diskriminationssager i forhold til f.eks. etnicitet og køn uanset hvor i samfundet diskriminationen er foregået. For personer med handicap er det altså inden for lovens rammer at opleve diskrimination f.eks. i nattelivet eller på boligmarkedet. De instanser, der er til for at bekæmpe og beskytte mod diskrimination, er magtesløse over for store dele af den diskrimination, som personer med handicap oplever. Vi er reelt retsløse.

Derfor spørger vi: Hvad er der i vejen med et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap også uden for arbejdsmarkedet? Hvorfor skal vi ikke være lige så omfattende beskyttet mod diskrimination som andre? Synes I, at det er i orden at nægte en person med handicap adgang til en restaurant eller bruge handicap som begrundelse for ikke at ville leje en bolig ud? Det er nemlig muligt inden for den nuværende lovgivnings rammer – og man kan ikke klage over det.

Som statsministerkandidater har I begge meget stor indflydelse på, om der bliver fremsat og vedtaget et forslag om forbud mod diskrimination. De mere end 300.000 personer med handicap i Danmark vil meget gerne vide, hvor I hver især står i dette spørgsmål, før de skal sætte kryds ved det nært forestående folketingsvalg.

 

Med venlig hilsen

Thorkild Olesen
formand