Du er her:

Valgklumme 11. juni 2015 - Inklusion skal styrkes – ikke rulles tilbage!

Valgklumme 11. juni 2015 - Inklusion skal styrkes – ikke rulles tilbage!

Inklusion skal styrkes – ikke rulles tilbage!

Her i valgkampen har Venstre foreslået at fremrykke serviceeftersynet af inklusion i folkeskolen. Lars Løkke har i den forbindelse sagt, at inklusionen er ”drevet for vidt” og at ”Der var for mange børn, der blev udsondret i speciaklasser og specialtilbud. Nu er vi ovre i den anden grøft - vi skal tilbage igen”.

Jeg har efterfølgende hørt, at det bliver udlagt som om, at Venstre vil rulle inklusionen tilbage. Det håber jeg bestemt ikke er tilfældet. Jeg mener, at inklusion i folkeskolen er den helt rigtige vej at gå. Det er der flere årsager til, og jeg vil komme ind på et par af dem her:

En inkluderende skole er udgangspunktet for et inkluderende samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap uddanner sig og bidrager på arbejdsmarkedet på lige fod med andre. Det bedste udgangspunkt for et inkluderende samfund er, at børn og unge tidligt i livet møder personer med handicap og har et naturligt forhold til mangfoldigheden i samfundet.

Den anden årsag til, at inklusion i folkeskolen er vigtig er, at vi ved fra forskningen, at alle elever har gavn af den inkluderende skole, altså både elever med og uden handicap. Men det kræver naturligvis, at processen mod øget inklusion foregår på en ordentlig måde. Lærerne skal have mulighed for at trække på specialiseret viden, når de får en elev i klassen, der har et handicap. Og så skal der være nok ressourcer i klassen. Det går altså ikke, at der står en lærer til 25 elever, hvoraf flere har handicap eller andre former for særlige behov. Det skaber uro i klassen, og dermed falder forældrenes opbakning til folkeskolen. Og det gælder både forældre til børn med og uden handicap.

Jeg synes, at det er helt indlysende, at inklusion kræver investering i kommunerne. Jeg tror også, at inklusion i det lange løb vil være billigere end et udbygget segregeret specialskolesystem, men det er ikke en gevinst, kommunerne vil opleve her og nu. Og det er nok her, hele problemet ligger, for mange kommuner har set inklusion som en anledning til at skære ned på ressourcerne til folkeskolen. Dermed er inklusionen dømt til at gå galt. Mit budskab er derfor, at inklusionen skal styrkes – ikke rulles tilbage!

Jeg er meget enig med Venstre i, at det en rigtig god ide at få et serviceeftersyn af inklusionen nu! Men et serviceeftersyn kan ikke stå alene. Det skal følges op af både vilje og ressourcer til at føre nødvendige tiltag ud i livet.

Jeg er alvorligt bekymret for, at opbakningen til den inkluderende skole forsvinder. Og samtidigt svigter vi de børn med handicap, der nu er ”inkluderet” i den almindelige skole, og som ikke får den rette støtte. Det er elever, der ikke trives og som ikke udvikler sig fagligt og socialt. Det kan vi ikke være bekendt. Jeg håber derfor, at politikerne udviser vilje og mod til at iværksætte de nødvendige indsatser, der er skal til for at få inklusion til at fungere i praksis.