Du er her:

Valgklumme 12. juni - Et Danmark for alle - også på skinnerne

Et Danmark for alle - også på skinnerne

Fremtidens tog er et emne på Folkemødet i år. Et emne, som også er meget vigtigt for mennesker med handicap. Med investeringer i kollektiv trafik for omkring 100 milliarder kroner i de kommende 25, år har vi en unik chance for at forbedre tilgængeligheden til tog for mennesker med handicap. Men når jeg ser hen over de mange store, visionære planer for den danske kollektive trafik, har jeg meget svært ved at finde de steder, hvor tilgængeligheden er nævnt. Og jeg tror ikke, at det bare er fordi, jeg er blind. Det er fordi, det ikke står der.

For mig er fremtidens tog tilgængelige tog, der også kan benyttes af personer med handicap. Tilgængelige tog kan være med til at skabe et Danmark for alle - et inkluderende samfund. Et samfund, hvor mennesker med handicap kan leve selvstændigt og deltage i samfundet på lige fod med andre.

For at skabe tilgængelighed til tog, siger det sig selv, at alle tog skal være tilgængelige og dermed kunne bruges af personer med handicap. Og udover det skal stationerne også være tilgængelige. Hvad hjælper det at have lavgulvstog, der giver personer i kørestol eller med gangbesvær mulighed for selv at kunne komme ud og ind af toget, når perronhøjden ikke passer til toget, og der ikke er elevator?

Derfor foreslår jeg, at der etableres en pulje på 100 mio. kr. årligt, der skal bruges på at skabe tilgængelighed til tog og perroner. Denne pulje skal ledsages af en langsigtet handlingsplan for området. Tilgængelige stationer vil både være med til at sikre lige vilkår for personer med handicap og vil kunne skrue ned for behovet for handicapassistance.

En satsning på det inkluderende samfund og tilgængelige tog er ikke penge ud af vinduet. Det er en investering i et bedre samfund, der også er konkurrencedygtigt i forhold til de udfordringer, Danmark står over for. Der bliver brug for flere hænder, flere der bidrager, flere i job, flere i uddannelse, flere der løfter samfundsnyttige opgaver og deltager aktivt i frivilligt arbejde og foreningsliv. Der er behov for investeringer – og det kan godt betale sig. Investering i menneskers livsvilkår og fremtid vil give bedre økonomi på den lange bane.

Et nyt Folketing og en ny regering bør sætte et Danmark for alle og tilgængelige tog på sin dagsordenen og gøre det inkluderende samfund til sit mål. Det vil være med til at skabe et rigere og mere værdigt Danmark.