Du er her:

Valgklumme 27. maj 2015 - Det blev den 18. juni!

Det blev den 18. juni!

Så kom datoen endelig - og med et er alle tunede ind på valgkamp.

I ugerne og dagene op til er der kommet adskillige pakker og udmeldinger fra begge sider af det politiske landskab. Fælles for dem alle synes at være en tendens til at glemme handicappolitikken.

Er det acceptabelt?

Nej - Danske Handicaporganisationer ønsker et Danmark for alle, hvor mennesker med handicap kan leve selvstændigt og deltage i samfundet på lige fod med andre. Hvis det skal lykkes, så skal dette mål afspejles i regeringsgrundlaget, og der skal sættes konkret handling bag ordene.

Et nyt folketing og en ny regering kan starte med at skele til de anbefalinger, som den danske stat har fået fra FN. Heri finder man mindst to meget lavt hængende frugter, som straks kan høstes.

Det første er at indføre et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap. I dag er der forbud mod at diskriminere pga. handicap på arbejdsmarkedet. Men på alle andre områder – fx inden for pensions- og forsikringsområdet – er diskrimination tilladt. Det bør en ny regering lave om på.

Det andet er at udarbejde en langsigtet plan på det handicappolitiske område. Den nuværende handicappolitiske handlingsplan er fra 2013 og har mange gode intentioner. Men den er ikke ambitiøs og konkret nok. Der skal afsættes penge til at realisere en ny langsigtet plan, og der skal sættes konkrete mål og tidsfrister op.

Det betyder fx, at alle børn – også børn med handicap – kan gå i almindelig grundskole, at der er job til personer med handicap, at der er lige adgang til sundhedsydelser, og at personer med handicap har samme retssikkerhed på det sociale område som alle andre.

Det betyder også, at samfundet skal gøres tilgængeligt. Det er andet og mere end parkeringspladser og handicaptoiletter. Tager vi togtransport som eksempel, så kan det være en udfordring for mange mennesker med handicap at færdes på perroner og tage toget. Der mangler måske ledelinjer for blinde eller elevatorer til mennesker med bevægelseshandicap. Derfor er tog, alle kan rejse med, en vigtig brik i det at skabe et Danmark for alle.

Det samme er det at sikre, at ny teknologi bliver anvendelig for alle. Danmark skal leve af højt uddannet arbejdskraft og innovation, det ved vi. Derfor er det oplagt at feje for egen dør og arbejde på at være på forkant, når det gælder om at udvikle offentlige systemer og it-løsninger, der kan bruges af alle, også af mennesker, der er blinde, ordblinde, har et hørehandicap eller en hjerneskade.

Dét er Danmark for alle. Og ja, det vil kræve investeringer, men det kan betale sig. Vi ved nemlig, at investering i menneskers livsvilkår og fremtid vil give bedre økonomi på den lange bane. Uanset hvem der kommer i regering: se at få sat penge af til en handicappolitisk handlingsplan. Det er tid at handle nu!

Thorkild Olesen

Læs DH's politikpapir om ønsker til nyt Folketing "Et Danmark for alle" her