Du er her:

Valgklumme 29. maj 2015 - Der skal jobs til – ikke marginalisering!


hånd med småmønter

Der skal jobs til – ikke marginalisering!

Det er rent ud sagt et sidespor, når den ene politiker efter den anden stiller sig op og diskuterer, hvorvidt kontanthjælpen skal sættes ned for at få flere i job.

Det er en usmagelig retorik, når der på den måde peges fingre og insinueres, at personer på kontanthjælp ikke gider at arbejde. Kan vi ikke for en gangs skyld glemme ”Carina” og de andre enkeltsager, som medierne har fremhævet – de udgør trods alt en meget beskeden brøkdel af den befolkningsgruppe, som står uden arbejde. Mennesker med handicap derimod udgør en langt større del: Iflg. SFI, det nationale center for velfærdsforskning, er andelen af mennesker med handicap i beskæftigelse faldet fra 53,7 % i 2005 til 42,6 % i 2014, og dertil ved vi, at ca. 35.000 mennesker med handicap ønsker sig beskæftigelse. De tal viser, at der er behov for et mere rummeligt arbejdsmarked. 80 procent af virksomhederne ønsker iflg. Carsten Koch-udvalgets 2. rapport ikke at gøre en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap, og de må vågne op. Vi er mange – mennesker med handicap – der meget gerne vil i beskæftigelse.

Samtidig med det har regering og den opposition, der klandrer os for ikke at ville arbejde, strammet op om fleksjob og førtidspensionssystemet, så vi cykler rundt i forsørgelsessystemet, herunder kontanthjælpssystemet uden indsats. Vi bliver sendt i utallige ressourceforløb og virksomhedspraktikker uden job i den anden ende, og vores unge skriver hundredevis af ansøgninger – men får ikke job – uanset uddannelse osv.

Så kære politikere, det er ren valgflæsk, når I diskuterer størrelsen på kontanthjælp og hænger personer på kontanthjælp ud som dovne. Svaret på dilemmaet, om hvorvidt det kan betale sig at arbejde, er det samme som svaret på vores dilemma på handicapområdet: Skaf jobs! Lad være med at forfølge de mest udsatte mennesker uden for arbejdsmarkedet med forskellige straffe som fattigdomsydelse, nedsat kontanthjælp o.s.v. Brug i stedet energien på at stille krav til virksomhederne. Hvordan får vi virksomhederne til at tage imod og ansætte dem, der kan arbejde? Og hvad skal der til for at personer med handicap kan ses som en attraktiv arbejdskraftressource, som der bør investeres i?

Når I begynder at svare på disse spørgsmål, så vil der være substans i debatten!

Læs DH's politikpapir om ønsker til nyt Folketing "Et Danmark for alle"