Du er her:

Valgklumme 5. juni 2015 - Et Danmark for alle – også i den politiske debat

undefined

Et Danmark for alle – også i den politiske debat

Det er Grundlovsdag, og valgkampen kører på livet løs. Der afholdes Grundlovsmøder og vælgermøder og debatterne kører i radio, på tv og sociale medier. Der er kamp om spaltepladsen og lygtepælene. Partierne fører sig frem på egne hjemmesider, facebook og twitter. Som personer med handicap vil vi gerne deltage og følge med i debatten på lige vilkår med andre.

Vi er nysgerrige efter, hvad politikerne har at sige. Nogle af os skal som mange andre finde ud af, hvem vi vil stemme på. Nogle af os vil gerne følge med i debatten generelt og kende valgløfterne – både de realistiske og de mere luftige. Andre igen ønsker at deltage aktivt i debatten, måske ligefrem som kandidat. Kort sagt vi vil gerne deltage i den demokratiske diskussion på lige så mange forskellige måder, som andre borgere. I et demokrati er det ikke noget urimeligt ønske – at have mulighed for at danne sig overblik over de forskellige holdninger og bidrage selv.

Det kan vi bare ikke. For vælgermøder og medier er meget ofte ikke tilgængelige. Hvis man er døv eller hørehæmmet er det ofte ikke muligt at deltage i et vælgermøde eller tale med sin folketingskandidat på gaden. Det er nemlig ofte ikke muligt at få tegnsprogstolk, og det er ikke usandsynligt, at vælgermødet bliver afholdt et sted, hvor der ikke er teleslynge.

Man kan også risikere, at vælgermødet bliver afholdt, hvor der er trapper, men ingen elevator, eller hvor der ikke er et handicaptoilet. Så kan man som kørestolsbruger eller gangbesværet ikke være med.

Valgmaterialer er en sag for sig. De er fuldstændigt utilgængelige for personer, der har synshandicap. Alle politiske partier har ellers hjemmesider, hvor de farvestrålende valgbrochurer godt kunne ligge i rene tekstudgaver, som man kan læse med et skærmlæseprogram, men det er der ikke nogen partier, der har tænkt på. Det er ellers en smal sag.

Som udviklingshæmmet kan det være meget vanskeligt at følge med i diskussionen. Politikerne taler hurtigt, og ofte gør de lige så meget for at svare uden om spørgsmålene som for at svare.

Når valgkampen ikke er tilgængelig, så bliver det vanskeligt at være en del af den diskussion, der foregår frem til et valg. Det er – sagt på godt jysk – rigtig træls. Som personer med handicap er vi nemlig fuldstændig lige så optaget af, hvad der foregår i samfundet, som alle andre er. Vi har meninger, tanker, ønsker og forslag til, hvordan samfundet kan og bør udvikle sig. Og vi vil gerne bidrage. Vores bidrag bliver unægtelig noget mere interessante, hvis de taler ind i den aktuelle dagsorden, så når vi ikke har mulighed for at følge med, så fører det til politisk eksklusion.    

Vi forventer faktisk af jer folketingskandidater, at I sikrer, at valgkampen er tilgængelig. Jeres partier besynger alle demokratiet og modtager offentlig støtte til drive partiet og føre valgkamp. Det må også indebære en forpligtelse over for alle borgere.

God Grundlovsdag!