Du er her:

Valgklumme 8. juni 2015 - Det frivillige Foreningsdanmark har brug for stabilitet

I dag bringer jeg det brev, som jeg sammen med formændene for DUF, Dansk Idrætsforbund og DGI, har sendt til samtlige partiledere på vegne af 800 overskudsmodtagere og flere millioner foreningsaktive:

Det frivillige Foreningsdanmark har brug for stabilitet

Kære partileder

Hver dag gør det frivillige foreningsliv og sociale arbejde, i Danmark, en kæmpe forskel i den enkeltes liv og i vores fællesskab som danskere. Alle har berøring med det arbejde, vores organisationer repræsenterer – fra børnene i idrætsklubberne, over de unge mennesker, der lige nu knokler for jeres politik i valgkampen, til de handicappede, der finder nye fællesskaber i foreningerne. Danmark har et rigt og mangfoldigt civilsamfund præget af frivillighed, fællesskab og demokrati.

Men fundamentet for det frivillige Foreningsdanmark er hårdt presset. I 2010 blev spilmarkedet liberaliseret, og Folketinget vedtog en ny model for udlodning af midler til os overskudsmodtagere. En forudsætning for vedtagelsen var, at modellen skulle evalueres senest med udgangen af 2014. Det er ikke sket endnu.

Alene i år står det frivillige Foreningsdanmark til at miste 111 mio. kr. – et tab der kun vil vokse sig større år for år. Det er 111 mio. kr. mindre til spejderne, badmintonspillerne ude i de lokale klubber, sociale indsatser og kulturelle projekter.

Faldet skyldes den måde, modellen for udlodningen er skruet sammen på. Forudsætningerne har ændret sig, folk spiller mindre Lotto og mere på de liberaliserede spil. Resultatet er, at udlodningen til Foreningsdanmark falder, mens Statens indtægter stiger tilsvarende mere end forventet!

Sagen vedrører en række ministerier og kræver en politisk stillingtagen på et overordnet niveau. På vegne af alle overskudsmodtagere skal vi derfor opfordre dit parti til at tilkendegive, om I efter valget vil sikre, at lovgivningen ændres, således at tilskud via udlodningsmidlerne genoprettes. Vi ser derfor frem til at høre fra dig i løbet af den næste uges tid.

Vi har noteret os, at regeringen lige før valget i sit vækstudspil er kommet med et forslag om, at man fra Folketingets side, allerede i 2015, kompenserer det frivillige foreningsliv for den nedgang, der har været fra 2014 til 2015. Man har afsat op til 63 millioner kr. Vil dit parti støtte op om, at der gives en kompensation således, at overskudsmodtagerne ikke skal skære i velfungerende støtte til idrætsforeningen, spejderforeningen eller i en af de mange patient- og handicaporganisationer?

Fortsat god valgkamp.