Du er her:

Valgklumme 9. juni 2015 - Et digitalt Danmark for alle – vedtag EU’s webdirektiv

 

Et digitalt Danmark for alle – vedtag EU’s webdirektiv

Der er meget fokus på den digitale kommunikation mellem borgerne og det offentlige i den daglige debat og i politiske oplæg, bl.a. i regeringens oplæg om fælles velfærd. Hvis den digitale kommunikation skal lykkes, skal rammerne omkring digitalisering være i orden og gøre digitaliseringen brugbar for både borgere og offentlige myndigheder. For borgere med handicap er det særlig vigtigt, at digitaliseringen er tilgængelig –  at der er adgang til digitaliseringen for borgere med handicap. Digitaliseringen kan være svær at blive en del af, hvis man f.eks. bruger særlige it-hjælpemidler og løsningerne ikke tager højde for dette. Det lyder måske lidt besværligt, men det er det faktisk ikke. Internationale retningslinjer forklarer, hvordan dette gøres. Udfordringen er bare, at ikke alle ved, de findes. Og ikke alle vælger at følge dem.

Derfor har vi i stor stil brug for, at et nyt Folketing og en ny regering fortæller offentlige myndigheder, at de skal lave tilgængelige hjemmesider. Vi har brug for EU-kommissionens direktiv om tilgængelighed til offentlige hjemmesider. Direktivet er strandet i ministerrådet. Og når vi har forhørt os i relevante ministerier, har vi fået at vide, at Danmark arbejder konstruktivt for at få direktivet vedtaget. Vi begynder at blive i tvivl, da vi hører andet fra vores europæiske paraplyorganisation, ”European Disability Forum”. Se nu at komme videre og få det vedtaget, så vi borgere med handicap også kan komme med på digitaliseringen og bruge de digitale løsninger.

Et digitalt Danmark for alle er et inkluderende samfund. Det er et samfund, hvor mennesker med handicap kan leve selvstændigt og deltage i samfundet på lige fod med andre. Tilgængelighed er et nøgleord, når det drejer sig om at skabe et inkluderende samfund. Det udtrykker bl.a., at mennesker med handicap har samme adgang til bl.a. digitale løsninger som alle andre. Et nyt Folketing og en ny regering skal sætte et digitalt Danmark for alle på sin dagsorden, arbejde for at vedtage EU’s webdirektiv og gøre det inkluderende samfund til sit mål. Det vil være med til at skabe et rigere og mere værdigt Danmark.