Du er her:

Valgklumme I 1. juni 2015 - Et årligt helbredstjek til sårbare grupper

undefined

Et årligt helbredstjek til sårbare grupper

Sundhed står højt på vælgernes og partiernes dagsorden. Med rette for det er et vigtigt emne. Men jeg frygter, at visse sårbare grupper risikerer at blive glemt, når valgkampens store sundhedsslagsmål for alvor går i gang.

Erfaringer og undersøgelser viser, at borgere med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse – det kan være udviklingshæmning, hjerneskade eller psykisk sygdom - oplever markant ulighed i sundhed. Uligheden skyldes bl.a., at mange borgere med sindslidelse eller udviklingshæmning selv har svært ved at opdage, at de har et helbredsmæssigt problem. De kan også opleve barrierer i kommunikationen til lægen eller sundhedspersonalet. Ligesom de støttepersoner, der omgås borgerne i hverdagen, ikke altid har de rette sundhedsfaglige kompetencer.

Resultatet er, at det kniber med den forbyggende indsats og med at få den rigtige behandling.  Medicinen er måske for gammel, giver for mange bivirkninger eller håndteres forkert. Mange både banale og mere alvorlige sygdomme og funktionsnedsættelser opdages for sent. Alt dette har  drastiske konsekvenser i form af en kortere levealder på op til 15-20 år for personer med alvorligere psykiatriske problemstillinger og 14 år for personer med udviklingshæmning. Oven i det kommer de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Det er alvorlige tal, der kalder på handling.

Jeg mener, at man gennem et årligt helbredstjek, for disse særligt sårbare borgere, kan rette op på denne helt urimelige situation. Helbredstjekket skal den praktiserende læge stå for i et tæt samarbejde med kommune og eksempelvis personale på botilbud. Jeg er sikker på, at det vil have positiv indvirkning på både livskvalitet og levealder. Det understøttes af danske og internationale undersøgelser.

Herhjemme har fire kommuner fået penge til projekter om opsøgende helbredstjek:  København, Svendborg, Roskilde og Allerød (i samarbejde med Egedal). Det er sket med inspiration fra projektet 'Lige adgang til Sundhedsvæsenet', som DH har stået for. Efter DH’s mening bør der indføres en ordning med systematiske helbredstjek i alle landets kommuner. Gerne her og nu. Men i hvert fald senest, når der er høstet erfaringer fra de fire projekter.

Jeg håber, at politikerne bredt set, vil bakke op om et tilbud om årligt helbredstjek til sårbare borgere med intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse, i hele landet. Og være med til at sprede budskabet til denne udsatte gruppe af mennesker i DK: I skal ikke blive glemt!  

Læs om projekterne her Link