Du er her:

Valgklumme II 1. juni 2015 - Inklusionen har brug for et serviceeftersyn

undefined

Inklusionen har brug for et serviceeftersyn

Venstre og Socialdemokraterne har i dag meldt ud, at de er enige om, at der er behov for et serviceeftersyn af den inklusion, der har været i gang i folkeskolen de seneste år. Det er jeg ganske enig i, at der er et rigtig stort behov for. Og det er FN i øvrigt også. Det fremgår nemlig af handicapkomiteens anbefalinger fra sidste år til den danske stat, at man skal se på om inklusionen går for hurtigt.

I DH har vi oplevet, at inklusionen går alt, alt for hurtigt i nogle kommuner, og at ressourcer, viden og faglighed ikke er fulgt med. Det er ikke bare gået ud over de børn og unge, der er flyttet fra specialtilbud eller har mistet støtte i form af specialrådgivning. Det er også gået ud over de andre børn og unge i folkeskolen, de lærere, der underviser og pædagogerne, der laver pædagogiske tilbud. Inklusionen er desværre i manges opfattelse gået fra at være et positiv politisk projekt til at være en pestilens for dem, der har en dagligdag i folkeskolen.

I handicaporganisationerne er vi derfor rigtig glade for den brede politiske opbakning, der er i forhold til et serviceeftersyn. Der er efter vores opfattelse behov for faglighed, og viden, hos personalet i folkeskolen. Der er brug for flere ressourcer i klasser med elever med særlige behov. Det er nemlig urealistisk at tro, at alle elever kan udnytte deres fulde potentiale, når der kun er en enkelt lærer i en klasse med 25 elever. Der er også behov for viden og specialrådgivning til de berørte børn og unge med handicap, deres forældre og ikke mindst de børn og unge samt familier, der også er en del af folkeskolen. Det betyder, at der skal være fokus på specialrådgivning, efteruddannelse og uddannelse af fremtidens personale. Den afspecialisering, som kommunalreformen har betydet for mindre handicapområder, må slutte.

Handicaporganisationerne bidrager gerne med erfaringer fra virkeligheden. Lad os komme i gang straks efter valget.