Du er her:

Valgklumme II 4. juni 2015 - Løft af sundheden for mennesker med handicap

 undefined

Et Danmark for alle – kræver et samlet løft af sundheden for mennesker med handicap

I 2014 kom en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der dokumenterede, hvad mange af os godt vidste: Det står skidt til med lige adgang til sundhed for mennesker med handicap i Danmark. 

Rapporten bygger på data fra en nationalt repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne viser, at på næsten alle områder har mennesker med funktionsnedsættelser ringere helbred og trivsel end befolkningen som helhed. Jeg skal bare nævne et par enkelte facts fra rapporten.

Helbredet er dårligere generelt, tandsundheden er ringere, og flere oplever smerter og ubehag i muskler og led. Der en klart højere forekomst af stress og psykiske symptomer, og det gælder også sådan noget som træthed og søvnbesvær. Medicinforbruget er højere, kontakten til sundhedsvæsenet hyppigere. Og flere føler sig uønsket alene og savner praktisk hjælp i forbindelse med sygdom.

Sundhedsadfærden – altså spisevaner, motion, rygning mv. - er også dårligere end for befolkningen som helhed (dog ikke hvad angår alkoholforbrug).

Alt i alt er det et dystert billede, der tegnes. Jeg mener, at det er nødvendigt at sætte ind med handling. Tallene peger jo på, at der er en stor gruppe mennesker, der har behov for en særlig indsats, hvis de skal nyde den samme sundhed som alle andre.  I valgkampen flokkes partierne om at sige, at de vil investere i sundhed i de kommende år. Jeg savner dog en klar melding om, at de også vil gøre det til et mål at løfte sundheden for mennesker med handicap.

Nogle af de ting, der skal til, kender vi godt. Indsatsen for de mange mennesker med kronisk sygdom skal forstærkes. Den forebyggende sundhedsindsats skal indrettes, så den tager højde for de behov, mennesker med handicap har. Det skal sikres, at mennesker med handicap har råd til tandpleje og ikke præsenteres for store regninger, de ikke har råd til at betale. Der skal indføres et landsdækkende tilbud om sundhedstjek til sårbare grupper (mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom fx), der ikke kan tage vare på egen sundhed.

Om tre års tid kommer en ny rapport om sundhedstilstanden for mennesker med handicap. Det har vi den nuværende sundhedsministers ord for. Jeg håber, at den vil vise fremskridt. Men det kræver, at politikerne vil gøre det til et mål at løfte sundheden for mennesker med handicap.

 

 Klik her for at se SIF-rapport