Du er her:

2016

Her finder du artikler og indlæg fra formand Thorkild Olesen i 2016

13. oktober 2016, Altinget: Handicaporganisationer: Et SU-år mindre vil særligt ramme handicappede. "Der er mange, der fejlagtigt tror, at studerende, der har et handicap, automatisk får handicaptillæg, når de studerer. Det er ikke tilfældet. Handicaptillægget tildeles på baggrund af den studerendes erhvervsevne - og ikke deres studieevne". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om konsekvenserne af et SU-år mindre for mennesker med handicap

11. oktober 2016, Politiken: Jo, kontanthjælpsloftet rammer også handicappede. "Kontanthjælpsloftet skaber utryghed og uro hos i forvejen svage mennesker. Det fjerner energi fra indsatsen for at få det bedre, søge job og ikke mindst lære metoder til at klare en arbejdsdag på trods af ens handicap". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig til Politiken om kontanthjælpsloftet

6. oktober 2016, TV2: Handicappede rammes af kontanhjælpsloftet. "Når jeg ser på de her tal, kan jeg ikke se de vidtgående, sociale hensyn, der ifølge regeringen er blevet taget. Det her er simpelthen en ommer", Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig til TV2 om kontanthjælpsloftet.

5. oktober 2016, Berlingske: Kontanthjælpsmodtagere med handicap mister penge til mad og medicin. "De sidste tal, jeg så fra ministeriet, var, at 33.000 mennesker vil blive ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. Og vi står i hvert fald for en anseelig del af dem". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet for mennesker med handicap.

30. september, Altinget/Sundhed: Handicaporganisationer: Magtlov bør følges op af sundhedstjek. Alle de indhøstede erfaringer tyder på, at et regelmæssigt sundhedstjek - kombineret med medicingennemgang og støtte til en sundere livsstil – vil kaste samfundsøkonomiske gevinster af sig. Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om regeringens lovforslag om at anvende tvang over for inhabile patienter, der afviser at modtage behandling

9. september, Den Offentlige: Handicappede frygter at blive isoleret på botilbud. Hvis kommunen skal spare, vil kommunerne med de nye regler kunne beslutte, at det vil være bedre, hvis personen bliver derhjemme i botilbuddet og passer et drivhus. Så skal kommunen ikke længere betale for et beskyttet værksted. Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om konsekvenserne af regeringens ønskede reform af serviceloven

8. septemner 2016, Metroxpress: Løkke vil tage penge fra studerende som Charlotte. "Fjerner man revalideringen, forhindrer man nogle i at få en uddannelse, og konsekvensen bliver, at studerende med et handicap ender med slet ikke at komme ind på arbejdsmarkedet”. Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om regeringens lovforslag om at afskaffe revalideringsordningen

7. september 2016, SN.dk: Minister vil lade kommuner afgøre hjælp til handicappede: "Mennesker med handicap vil miste støtte med de nye planer. Vi frygter, at mange svage borgere ikke får nok støtte til at være inkluderet i samfundet og dermed får en dårligere hverdag". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om Karen Ellemanns forslag til enklere regler i Serviceloven

6. september 2016, DR.DK: Handicaporganisationer: Regulering af overførselsindkomster rammer `hamrende skævt´. "Det kræver, at der er arbejde at finde. Kun 43 procent af mennesker med handicap er i beskæftigelse i dag, og det er et udtryk for, at der ikke er det rummelige arbejdsmarked, der skal være. Det løser ikke noget bare at slå os på pengepungen". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om regulering af overførselsindkomster

5. september 2016, Politiken: Studerende med børn og handikappede får skåret 800 kr. af SU´en: "Det vil få en alvorlig betydning, fordi man som handikappet har sværere ved at betale sine regninger, end andre har. Vi har ikke de samme muligheder for at passe et job". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om SU-nedskæring

5. september 2016, Jyllands-Posten: Handicappede frygter SU-besparelser: De rammer helt skævt: "Så længe arbejdsgiverne ikke er mere åbne over for at ansætte personer med et handicap, vil det være "hamrende skævt" at skære i SU'en for netop den gruppe". Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om SU-nedskæring

30. august 2016, BT: Flere ældre koster mere end Hjort afsætter til velfærd. "Regeringens 2025-plan kan betyde endnu flere besparelser på handicapområdet", skriver formand Thorkild Olesen. Læs artiklen her, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om 2025 planen

29. august 2016, TV2 Østjylland: Handicapsvigt: Organisation skriver til ministre. "Det er ret alvorligt, når der ikke er sammenhæng mellem den ene sektor og den anden. Det går ud over de familier, der har med det her at gøre. De eneste, der taber i det her, det er børnene. Det synes vi ikke er rimeligt". Læs artiklen, hvor Thorkild Olesen udtaler sig om børn med handicap, der kommer i klemme i inklusionssystemet

25. august 2016, Altinget: Handicaporganisationer: Tre forslag til mere retsikkerhed. "Der er behov for flere tiltag, der kan sikre, at borgerne får en hurtig og kvalificeret sagsbehandling. I handicaporganisationerne har vi en række forslag til, hvordan borgernes retssikkerhed kan styrkes". Læs Thorkild Olesens indlæg til Altinget her.

12. august 2016, DR Syd: Til stor frustration for brugerne lader bilister sig stadig friste af parkeringspladser, der er forbeholdt handicappede. "Det er et stigende problem i hele landet på trods af den højere bødetakst. Derfor må man se på, om bødetaksten skal være endnu højere, eller om der er andet, man kan gøre for at komme problemet til livs", siger Thorkild Olesen til DR Syd. Læs hele artiklen om misbruget af handicapparkeringspladser her.

21. juli 2016, Videnskab.dk: Mens der arbejdes på de politiske linjer, hører DH til dem, der presser på for at få indført muligheden for at stemme digitalt: "I dag må folk, der ikke er i stand til at sætte krydset selv, tage en hjælper med efter eget valg. Men så er det jo ikke længere en hemmelig afstemning, og det er ikke i overensstemmelse med ånden og bogstaverne i grundloven". Klik her for at læse DHs holdning til at stemme digitalt

21. juni 2016, Politiken: Minister gør op med social indsats for 45 milliarder: "Der er et potentiale hos dem, som er på kontanthjælp, men så længe man kun slår folk i hovedet med kontanthjælpsloftet, løser det intet". Klik her for at læse Thorkild Olesens holdninger til regeringens nye, sociale indsatser.

16. juni 2016, Altinget: Handicaporganisationer: Der skal mere til end rummelighed: "Jeg vil gerne pointere, at social inklusion og deltagelse i fællesskaber handler om mere end at udføre frivilligt arbejde". Klik her for at læse Thorkild Olesens debatindlæg om rummelighed og inklusion i samfundet

7. juni 2016, DR2 Dagen: Kritik af Team Danmarks bonusfordeling: "I virkeligheden handler det her om, at man skal have ændret holdninger til mennesker med handicap. Og en af de måder, man kan gøre det på, er ved at indføre et forbud mod diskrimination". Se eller hør Thorkild Olesen blive interviewet i DR2 Dagen her (indslaget starter efter 45 minutter).

31. maj 2016, Avisen.dk: Dagpengeloven tager penge fra forældre til børn med handicap: "Folk, der i en svær tid passer deres børn på grund af handicap eller sygdom, fortjener stor anerkendelse. Derfor bør man på ingen måde forringe deres vilkår i forhold til dagpenge og for at vende tilbage på arbejdsmarkedet". Læs artiklen her

25. maj 2016, Information: Klage til ministre: KL krænker handicappede med talfejl: "Jeg finder, at KL i sin argumentation krænker mennesker med handicap. Ingen anden befolkningsgruppe oplever år efter år at blive hængt ud af KL som værende dyr og besværlig. Blandt mennesker med handicap og i handicaporganisationerne har vi fået nok af stigmatiseringen. Læs artiklen her

18. maj 2016, Information: Styrk kommunal sagsbehandling: "Retssikkerheden i den kommunale sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet er under pres, og det er et alvorligt problem, fordi det drejer sig om mennesker, der i forvejen er udsatte". Fælles debatindlæg med bl.a. Thorkild Olesen i Information - læs det her eller i avisen 18. maj 2016.

16. maj 2016, TV2: Regeringen opstiller nye sociale mål - organisationer efterlyser midler: "Jeg kunne godt tænke mig, at der var handling i de sociale 2020-mål. Målene er gode nok, men vi har behov for handling og at have fokus på andet end kun uddannelse og arbejdsmarked". Se eller hør Thorkild Olesen i TV2 Nyhederne her

15. maj 2016, Jyllands-Posten: Handicappede og socialt udsatte i job og uddannelse: "Flere personer med handicap i uddannelse og beskæftigelse kommer ikke af sig selv, og jeg har ikke set tegn på, at arbejdsmarkedet er så rummeligt, som regeringen giver indtryk af". Læs artiklen her

29. april 2016, Altinget: DH: Reform skal medføre forenkling for borgerne: "Det er afgørende vigtigt, at forenklingerne bygger på kompensationsprincippet, så personer med handicap får den rette kompensation til at være aktive samfundsborgere". Læs artiklen her

29. april 2016, Folkeskolen.dk: Forældre: Inklusionen volder store problemer for vores børn med handicap: "Der er brug for et mere fleksibelt skoleskema, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov fremfor, at eleven skal passe ind i de rammer og strukturer, der er fastlagt oppefra". Læs artiklen her

28. april 2016, P1 Morgen: Børn med fysiske og psykiske handicap fritages for fag: "Der er problemer med den sociale inklusion og trivslen for børn med handicap. Der er problemer med de fysiske rammer i skolen. Og så er der især problemer med viden og specialrådgivning til, hvordan børn med handicap skal hjælpes i skolen". Lyt til indslaget her (Start efter 36:06 min. eller kl. 6:43)

28. april 2016, TV Avisen: Inklusion halter flere steder: "Det går udover de handicappede børn, men det går også udover de andre børn, som er i folkeskolen". Se indslaget her (Start efter 11:21 min.)

28. april 2016, Dr.dk: Inklusion: Børn fritages for fag pga. handicap: "Der foregår en social eksklusion, og det betyder jo bare, at barnet inkluderes nominelt, men i virkeligheden har man et barn, der ikke er inkluderet. Det sidder bare i en normal klasse". Læs artiklen her

15. april 2016, Altinget: Reform må ikke ramme udsatte: "Handicaporganisationerne mener, at udgangspunktet for reformen er forkert. Og når udgangspunktet er forkert, er der stor risiko for, at løsningerne ikke bliver de rigtige. Opgaven er at finde løsninger, der sikrer, at mennesker med handicap bliver inkluderet og får mulighed for at bidrage til samfundet". Læs artiklen her

12. april 2016, Politiken: Forslag: Det skal være strafbart at diskriminere handicappede: "Vi synes, det er en rigtig god idé, og vi tror, at det vil få folk til at forskelsbehandle handikappede mindre, hvis det bliver forbudt". Læs artiklen her

5. april 2016, Arbejderen: Turbo på kommunal auktionsdag: "Handicapområdet er et af de områder, regeringen ikke lægger op til at ville prioritere. Og allerede i dag er mennesker med handicap hårdt ramt af nedskæringer rundt omkring i kommunerne". Læs artiklen her

3. april 2016, Kristeligt Dagblad: Handicappede er lykkeligst med andre handicappede: ”Når vores medlemmer er sammen med mennesker, der afspejler dem selv, har de det bedre. Her føler de sig stærkere, end når de prøver at passe ind i det almene samfund,”. Læs artiklen her

31. marts 2016, Altinget: Støtten til merudgifter faldet med over 40 procent siden 2010: "Det er jo ikke, fordi der er blevet mindre behov. Kommuner prøver virkelig at spare her ved at stramme reglerne. Og det betyder, at der er mennesker, der ikke får hjælp, selvom de har brug for det. Der er skåret så meget, at det er blevet umenneskeligt, at folk, der allerede kæmper hårdt i hverdagen, også skal kæmpe med kommunen". Læs artiklen her

17. marts 2016, B.T: 33.000 af samfundets svageste rammes af Løkkes økse: "Det kan godt være, at de skulle være i ressourceforløb eller i fleksjob, men det kommer de bare ikke. Jeg har det rigtig skidt med, at kontanthjælpsloftet nu er vedtaget. Det kommer til at ramme mennesker, der ikke har ressourcer til at kæmpe sig ud af det. Folk vil blive hjemløse og deres børn vil få en skidt opvækst". Læs artiklen her

17. marts 2016, DR.dk/Debatten: Handicap-formand: Loft over kontanthjælp er politisk ønsketænkning. Se/hør indslaget her (spol frem til 16:00)

10. marts 2016, DR.dk: DF har ikke planer om at hjælpe flere handicappede ud af kontanthjælpsloft. "Nu gør man bare folk fattige. Jeg synes ikke, det ligner Dansk Folkeparti, at gå efter de svage i samfundet". Læs artiklen her

4. marts 2016, DR,dk:  DF åbner døren på klem for at ændre kontanthjælpsloft: 'Vi lytter til, hvad der kommer frem'. "Der er jo ikke en kinamands chance for, at de her mennesker kommer på arbejdsmarkedet. Derfor er det omsonst at slå dem på deres økonomi. Alt forskning viser, at når man er langt fra arbejdsmarkedet, som de her mennesker er, så er det ikke økonomiske incitamenter, der får dem i job." Læs artiklen her 

3. marts 2016, P1 Morgen: To grupper af handicappede kontanthjælpsmodtagere er blevet undtaget for den nye lov. "Men 14.000 kontanthjælpsmodtagere med handicap vil stadig blive ramt i forhold til deres boligydelse og være i risiko for at ende på gaden. Det bedste ville være at fritage dem fra kontanthjælpsloftet", udtaler Thorkild Olesen til P1 Morgen.
Hør indslaget her (spol til indslag 6:47)

3. marts 2016, Arbejderen: "Enten sikrer politikerne de tiltag, der skal til for at sikre, at mennesker med handicap kan komme ud på arbejdsmarkedet. Eller også skal vi have en førtidspension. Som det er nu, piskes vi rundt i systemet fra ydelse til ydelse. Det er uværdigt", udtalte Thorkild Olesen på sidste uges høring i Folketinget om kontanthjælpsloftet. Læs artiklen her

3. marts 2016, SN.dk: Selv om de er jobparate, er det svært for handicappede at komme ind på arbejdsmarkedet og dermed leve op til reglen om 225 timers arbejde, udtaler Thorkild Olesen: "De har ingenting at leve for, og de går 44 procent ned i indtægt samlet set og bliver enormt fattige. Der er ikke andre typer støtte at leve for". Læs artiklen her

1. marts 2016, P1 Orientering: "Folk, der selv har fundet en bolig, bliver ikke undtaget fra kontanthjælpsloftet og kommer til at leve meget tæt på fattigdomsgrænsen", udtaler Thorkild Olesen til P1 orientering.
Hør indslaget her (spol til indslag 17:17)

28. februar 2016, Politiken: Formanden er nervøs for, at der med tiden kommer for lidt fokus på klager fra ’den almindelige borger’. Han opfordrer derfor politikerne til at sætte flere ressourcer af til ombudsmanden. Læs artiklen her

27. februar 2016, Ekstra Bladet: "Vi hører ofte fra forældre til handicappede, der oplever en massiv afmagt overfor systemet". Thorkild Olesen udtaler i den tragiske sag om Gert Povlsens afmagt i forhold til at få hjælp til sin datter med udviklingshæmning.  Læs artiklen her

26 .februar 2016, Politiken/debat: Hvor er virksomhederne, der vil ansætte os handikappede?, spørger Thorkild Olesen. Læs artiklen her

10. februar 2016, DR2Morgen: Thorkild Olesen udtaler sig om kontanthjælpsloftet. 
Se/hør indslaget her (spol til indslag 52:30)

10. februar 2016, Information: Thorkild Olesen udtaler sig om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen: "Vi prøver at få stoppet det lovforslag, fordi vi tror, det vil ødelægge meget for rigtig mange mennesker. Det her betyder, at nogle vil miste deres bolig, at nogle vil miste deres kontanthjælp, fordi de ikke kan klare at arbejde 225 timer, som man skal", udtaler Thorkild Olesen. Læs artiklen her

10. februar 2016, DR DK: Thorkild Olesen udtaler sig om det ny kontanthjælpsloft: "For nogen mennesker med handicap vil det betyde, at de ikke har råd til at bo i den lejlighed, de bor i nu. For andre betyder det, at de måske vil skære ned på sociale aktiviteter". Læs artiklen her

9. februar 2016, Avisen.dk:  Thorkild Olesen udtaler sig om de tre milliarder ekstra, som kommunerne vil bruge på ældre og mennesker med handicap: "Jeg regner med, at de ekstra penge går til de ældre. Og det er godt for de ældre. Men den vækst ser ikke ud til at komme de handicappede til gavn. Vi ser ingen tegn på, at servicen bliver bedre". Læs artiklen her

29. januar 2016, DenOffentlige.dk: Thorkild Olesen er enig med Karen Ellemann i, at flere ledige med handicap kunne være i job: "Det er et spørgsmål om, at arbejdsgiverne ikke giver os mulighed for at være på arbejdsmarkedet det er et spørgsmål om, at jobcentrene ikke kan håndtere mennesker med handicap"Læs artiklen her

28. januar 2016, Altinget.dk/social: DEBAT: Kortsigtede økonomiske hensyn får alt for ofte forrang for den rigtige langsigtede løsning. Det skriver Thorkild Olesen. Læs artiklen her

14. januar 2016, Avisen.dk: Thorkild Olesen udtaler sig om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen: "Hvor er de job, I snakker om? Hvordan skal handicappede finde 225 timers ordinært arbejde om året, når arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem?"Læs artiklen her

14. januar 2016, Avisen.dk: Thorkild Olesen udtaler sig om den ny kontanthjælpsregel: "Generelt oplever vi, at arbejdsgiverne ikke ligefrem står med åbne arme i forhold til at ansætte arbejdsløse med handicap i ordinære stillinger. I dag forventer arbejdsgivere, at nyansatte er fuldstændig klar og kan arbejde effektivt fra dag et"Læs artiklen her

14. januar 2016, Altinget.dk/social: DEBAT: Med henvisning til serviceloven nedprioriterer kommunerne den faglige vurdering af borgernes behov i sociale afgørelser til fordel for økonomien. Thorkild Olesen kalder det en fiasko, som truer retssikkerheden. Læs artiklen her

12. januar 2016, Altinget.dk/by og bolig: DEBAT: Personer med et handicap og særlige behov i forhold til bolig kan med indførelsen af det moderne kontanthjælpsloft risikere at blive boligløse, skriver formanden. Læs artiklen her

2. januar 2016, DR DK: Thorkild Olesen udtaler sig om lovforslaget, fremsat af Pia Kjærsgaard, om at gøre folketingssalen mere handicapvenlig. 
Se/hør indslaget her (spol til indslag nr.8)