Du er her:

Invitation til medlemsmøde - proces for revision af Bygningsreglementet

Trafik- og Byggestyrelsen har igangsat et indledende arbejde omkring revidering af det gældende Bygningsreglement 2015 (BR). Dette er et arbejde som DH kommer til at følge meget nøje, da revideringsarbejdet blandt andet omhandler tilgængelighed i byggeri.

For bedst at sikre en åben og bred diskussion internt blandt DH’s medlemsorganisationer, arrangeres der et medlemsmøde med temaet ’Fysisk tilgængelighed i revideret Bygningsreglement’. Her kan alle synspunkter drøftes med henblik på afklaring af DH’s mandat i inddragelses- og høringsfasen omkring et revideret BR.

Tilmelding 
Tilmelding til mødet skal ske til [email protected] senest den 16. maj kl. 12.

Husk at oplyse navn, fra hvilken organisation, du/I deltager, evt. særlige behov samt mail-adresser på deltagerne. Evt. spørgsmål vedrørende mødet kan rettes til Tony Bech i DH’s Sekretariat. Dagsorden for mødet følger.

 

Praktisk information:

Sted:

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup

Tidspunkt:

24. maj 2016 kl. 13-15.30

Mødet er for DH´s medlemsorganisationer