Du er her:

DH drøfter jobstrategi med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen

9. september 2015

Tirsdag den 8. september mødtes DH’s formand Thorkild Olesen med den en åben og lyttende ny beskæftigelsesminister til en snak om en strategi for, hvordan flere mennesker med handicap kan opnå og fastholde beskæftigelse. DH havde tre særlige fokusområder på dagsordenen: Gør det nemt for virksomhederne, sørg for tidlig indsats med fokus på udredning og kompensation, og brug langt mere uddannelse og opkvalificering.

Den ny minister var imødekommende og gik interesseret ind i en drøftelse af de budskaber, DH fremførte på mødet. Ministeren har til hensigt at indføre et såkaldt ’moderne kontanthjælpsloft’ i dette efterår, hvorved ledige på kontanthjælp vil blive ramt økonomisk. Derfor gik DH til ministeren med budskabet om at det haster med at iværksætte målrettede indsatser for, at personer med handicap ikke skal være henvist til langvarig kontanthjælp, men i stedet tidligt skal have hjælp i form af udredning, bedre og mere kompensation, samt opkvalificering, som er vejen til en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Ministeren var meget lydhør over for DH’s budskaber og konkrete forslag.

Som tidligere direktør for Dansk Arbejdsgiverforening faldt DH’s budskab om, at flere virksomheder skal ansætte mennesker med handicap, også i god jord. Der er mange, som gerne vil, men der skal gøres en særlig indsats for at sikre gode match, håndholdt indsats, god service og korrekt kompensation, for at få flere virksomheder med. Særligt DH’s budskab om, at det er nødvendigt at kigge på tværs af kommunegrænser, når der skal findes job til ledige med handicap, var ministeren enig i.

DH og ministeren var ligeledes helt på linje, når det kommer til vigtigheden af uddannelse og løbende opkvalificering. Med en ulmende mangel på arbejdskraft og økonomisk opsving på vej, er der brug for at uddanne flere – også mennesker med handicap og nedsat arbejdsevne. DH bad derfor ministeren om at forbedre mulighederne for videre- og efteruddannelse for fleksjobvisiterede, samt bedre muligheder for at erhverve sig studiejob- og praktikerfaring, hvilket ministeren var meget enig i nødvendigheden af. DH fortalte også ministeren om konsekvenserne af fremdriftsreformen, som gør det svært for unge med handicap at gennemføre en uddannelse – stik imod sund fornuft og virksomhedernes behov.

DH vil fortsætte dialogen med ministeren om de konkrete forslag i den kommende tid.