DH-Sekretariatet

Sekretariatet

Vis kun:

Direktør

Lars Midtiby

Afdeling for Politik og udvikling (APU)

Charlotte Gunnarsen
Organisations- og Udviklingskonsulent, Rådgivning om politisk interessevaretagelse i kommunerne, kompetenceudvikling af frivillige, organisationsudvikling.
Christian Lildholdt Jensen
Politisk konsulent, beskæftigelsesområdet
Karen Il Wol Knudsen
Chefkonsulent, Inklusion i grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, specialpædagogisk støtte og SU, voksenspecialundervisning, folkeoplysningsloven og anden uddannelse
Maria M. Holsaae
På barsel, Chefkonsulent. Det sociale område, herunder sociale tilbud, kompensation og det specialiserede socialområde, retssikkerhed og koordinator for frikommuneforsøg
Mette Søndergaard Pedersen
Organisations- og Udviklingskonsulent, Rådgivning om politisk interessevaretagelse i kommunerne, kompetenceudvikling af frivillige, organisationsudvikling.
Monica Løland
Chefkonsulent, Fysisk tilgængelighed, tilgængelighed til transport, digital tilgængelighed, obligatorisk digitalisering, tilgængelige hjemmesider, standardisering og EU-koordinator
René Sørensen
Ph.D-studerende
Tony Bech
Chefkonsulent, Fysisk tilgængelighed
Torben Kajberg
Chefkonsulent, Sundhedsområdet, herunder sygehusvæsen, almen praksis, forebyggelse, medicinområdet, tandsundhed, kliniske retningslinjer, patient- og pårørendeinddragelse, patientklagesystem, genoptræning, sundhedstjek og lighed i sundhed. Endvidere forskningsområdet, forsikring

Afdeling for internationalt samarbejde (AIS)

Anne Sophie Fabricius
Rådgiver & Programkoordinator - Nepal
Gitte Liebst Robinson
Rådgiver & Koordinator - Monitorering, Evaluering og Læring
Gunnhild Lien Kjær
Studentermedhjælper
Heidi Legêne
Rådgiver og programkoordinator - Uganda
Ina Lykke Jensen
Rådgiver & Programkoordinator - Ghana
Mette Müller Kristensen
International chef
Renu Lohani
Landerepræsentant Nepal
Rosemary Njuki Nakkungu
Administrator Uganda
Sarah Wolf
Konsulent - Kommunikation
Signe Højsteen
Chefkonsulent
[email protected]
3638 8530/2460 9923
Teis Piel Christensen
Rådgiver & Programkoordinator - Rwanda

Bogholderi/administration

Carsten Rath
Controller
Henrik P. Hansen
Regnskabschef
Lene Romby Nielsen
Bogholderi
Susanne Broholm
Bogholderi

Brugerservice

Helle Harty
Sagsbehandler, Parkeringskort og Ledsagekort
Jan Nielsen
Daglig leder
Marina Barkmann
Sagsbehandler, Parkeringskort og Ledsagekort

Kommunikationsafdelingen

Jens Anton Tingstrøm Klinken
Kommunikationschef (på barsel)
Karen Kristine Grove Sørensen
Kommunikationskonsulent
Ole Hækkerup
Kommunikationschef (barselsvirkar indtil 1. dec)
[email protected]
30 73 67 50
Sigurd Jørgensen
Kommunikationskonsulent

Sekretærer

Karin Friis Trebbien
Sekretær
Vita Nielsen
Konference-, organisations- og afdelingssekretær