Du er her:

Her er DH's vision

Vi kan mere, end I tror

DH arbejder for, at mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre: Mulighed for uddannelse og arbejde. For at have et sundt og raskt liv. For at være med i samfundet - i foreninger, i kulturtilbud.

Vi siger: Vi kan mere, end I tror. DH's holdning er, at med den rette hjælp og støtte kan mennesker med handicap klare meget mere, end mange tror. Mange med handicap kan arbejde og uddanne sig. Andre kan ikke arbejde, men kan alligevel meget. De kan også have et godt liv, være noget for andre og opleve verden mere, end man umiddelbart tror.

Ved at nedbryde fordomme vil mennesker med handicap opleve, at de bliver set som ligeværdige kollegaer, studiekammerater og samfundsborgere.

Nødvendigt for nogen - godt for alle

I DH arbejder vi for tilgængelighed i samfundet. Tog, busser og bygninger skal være tilgængelige for os med handicap. Det samme gælder for computerprogrammer og hjemmesider. Tilgængelige løsninger giver os frihed og muligheder i samfundet. Tilgængelighed er nødvendigt for os - og godt for alle. Gangbesværede ældre og forældre med barnevogn har for eksempel glæde af, at det offentlige rum er tilgængeligt.

Vi har selv stået for at bygge verdens mest tilgængelige kontorhus, Handicaporganisationernes Hus. Huset er et eksempel på universelt design: Huset er ikke blot brugbart for mennesker med handicap. Mennesker uden handicap nyder også at arbejde i det behagelige og praktiske hus.

Lige muligheder og rettigheder

Vi tror på lige muligheder og rettigheder. FN's Handicapkonvention og det kommende diskriminationsforbud støtter vi eksempelvis varmt i DH. Mennesker med handicap skal have retten til et liv med lige muligheder.

DH varetager fællesinteresser for alle medlemsorganisationerne. Organisationerne repræsenterer alle typer af handicap: Bevægelseshandicap, psykiske og kognitive handicap, kommunikationshandicap og varige medicinsk behandlede.

DH arbejder også internationalt for, at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder og rettigheder.