Du er her:

Danske Handicaporganisationer søger bevillingskonsulent til Handicappuljen

DH søger en erfaren konsulent til fagligt at vurdere og indstille ankomne ansøgninger til Danske Handicaporganisationers (DH) internationale Handicappulje med start 1.maj.

Baggrund

Handicappuljen administreres af DH for Danida. Administration, monitorering, tilsyn og rådgivning sorterer under DHs sekretariat. Ansøgningerne til Handicappuljen behandles af DHs bevillingskonsulenter, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Handicappuljen. Derefter sender de en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse.

Arbejdsopgaver

 • Sagsbehandling, vurdering og indstilling af indkomne ansøgninger til Handicappuljen
 • Deltagelse i Bevillingsudvalgsmøder, herunder udarbejdelse af referat fra Bevillingsudvalgsmøder
 • Koordinering med DHs anden bevillingskonsulent og DH omkring fordeling af sager
 • Løbende faglig sparring om udvikling af vurderingspraksis, i relation til Handicappuljens retningslinjer
 • Deltagelse i kalibreringsmøder med International Afdeling
 • Ad hoc-opgaver i tilknytning til bevillingssystemet 

Omfang

Arbejdet forventes at udgøre cirka 200 timer om året. En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne i Handicappuljen, men konsulenten vil også skulle vurdere mindre ansøgninger fordelt på hele året.

Det er afgørende, at bevillingskonsulenten kan tilrettelægge sit øvrige arbejde således, at det kan tilpasses Handicappuljens arbejdsrytme, dog med indbygget fleksibilitet i den konkrete tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Kvalifikationer

Bevillingskonsulenten skal have dokumenteret erfaring indenfor følgende områder:

 • Mindst 10 års arbejdsmæssig erfaring indenfor civilsamfunds- og udviklingsområdet, heraf gerne som konsulent og med en betydelig arbejdserfaring fra andre lande.
 • Indgående kendskab til Danidas udviklingspolitiske strategi og civilsamfundspolitik – og gerne kendskab til Handicapkonventionen
 • Omfattende erfaring med konkret vurdering af udviklingsindsatser og projekter
 • Erfaring med kapacitetsvurdering af civilsamfundsorganisationer
 • Systematisk og grundig tilgang påkrævet og god forståelse af bevillingspraksisser og læsning af retningslinjer.
 • Gode skriftlige kommunikationsevner samt stærke dansk- og engelskkundskaber

Honorar

Der honoreres med en timetakst på kr. 547,81 + 12½ % i feriepenge. Den angivne honorartakst reguleres procentuelt i overensstemmelse med de generelle lønstigninger, der fremgår af Finansministeriets lønoversigter pr. 1. april og 1. oktober inden for generelle reguleringer og reguleringsordningen (ikke for særlige puljer/tillæg etc.) for statsligt ansatte.

Information

Læs mere om DH og Handicappuljen her http://international.handicap.dk/. Yderligere information kan fås ved henvendelse til International Chef Mette Müller Kristensen på 27140920.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 18.april kl.8.00. Ansøgning og CV sendes til [email protected]. Ansættelsessamtaler bliver afholdt i uge 17, sandsynligvis mandag den 24.april. Det forventes at den nye bevillingskonsulent deltager i behandlingen af ansøgninger allerede ved ansøgningsfristen til Handicappuljen 15.maj.

Vi ønsker en mangfoldig medarbejdergruppe og opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 33 organisationer, der har 330.000 medlemmer. Formålet med Handicappuljen er at understøtte de danske handicaporganisationers samarbejde med partnere i udviklingslandene med henblik på at styrke organiseringen indenfor handicapbevægelsen og derigennem bidrage til at skabe varige, positive forandringer i levevilkår, deltagelse og inklusion for personer med handicap. Bevillingen fra Udenrigsministeriet er på ca 31,5 mio kroner om året.