Du er her:

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier er udgangspunktet for alt arbejde i DH. Missionen siger hvorfor vi er her, visionen hvor vi konkret vil hen, og værdierne hvordan vi vil arbejde sammen for at nå målet.

Mission

At varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Vision 

Retten til lige muligheder i et inkluderende samfund. Danske Handicaporganisationer og de tilsluttede medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

Værdier

  • DH arbejder for at fremme medlemsorganisationerne fælles interesser.
  • DH’s indsats bygger på medlemsorganisationernes aktive involvering i DH’s aktiviteter.
  • Samarbejdet i DH bygger på en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser.
  • FN's handicapkonvention er det vigtigste grundlag for DH's handicappolitiske arbejde - nationalt såvel som internationalt.
  • DH samler og koordinerer den generelle handicappolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
  • DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at  sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv.