Du er her:

Persondata

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af Persondataloven § 28

Danske Handicaporganisationer behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail eller brev. Vi behandler også personoplysninger om dig, hvis du er tilknyttet Danske Handicaporganisationer, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Danske Handicaporganisationer og vores arbejde.

Hvis du søger en stilling i Danske Handicaporganisationer, eller er ansat hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk

I den forbindelse skal vi i medfør af Persondataloven § 28 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig, som indebærer, at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold, eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

Danske Handicaporganisationers dataansvarlige er:

Henrik Peter Hansen, regnskabschef

Danske Handicaporganisationer, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Tlf.: 3638 8507

E-mail: [email protected] 

Formålet med behandlingen er at kunne varetage dine interesser i henhold til foreningens vedtægter og formål, at kunne kommunikere med dig i vores samarbejde og i øvrigt kunne foretage den administration, som er nødvendig og sædvanlig i Danske Handicaporganisationers arbejde. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Persondatalovens § 6 stk. 1 pkt. 2 b samt § /7 stk. 4.

Hjelmen til at behandle dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse i Danske Handicaporganisationer er Persondataloven § 6 stk. 1 pkt. 2 og § 7 stk. 3.

Danske Handicaporganisationer har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Danske Handicaporganisationer videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Danske Handicaporganisationer behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning af Danske Handicaporganisationer, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Danske Handicaporganisationer og vores arbejde, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.

Hvis du ikke ønsker, at Danske Handicaporganisationer skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger, eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Danske Handicaporganisationers behandling af dine personoplysninger ukorrekte.