Du er her:

Beskæftigelse

Her finder du information om råd og nævn inden for beskæftigelsesområdet, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i.

Beskæftigelsesrådet

Formål

Beskæftigelsesrådet er et råd bestående af repræsentanter for lønmodtager- og arbejdsgivere, KL og DH. Rådet rådgiver beskæftigelsesministeren om beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. større reformer og udspil og ministerens mål for indsatsen.

Sammensætning

Rådet har 26 medlemmer, hvoraf en er formand. Alle medlemmer undtagen formanden er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra organisationerne. DH har én repræsentant i rådet. Rådet afholder 8 møder årligt. Rådet har et forretningsudvalg bestående af 2 repræsentanter fra hhv. LO, DA og KL. Det nuværende råd fungerer i perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2018. 

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

 • Thorkild Olesen                           DH formand
 • Malene Eskildsen suppleant    DH 

Mere information om beskæftigelsesrådet

Læs mere om Rådet her.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Formål

Fondens formål er at anvende midler til forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet. Det omfatter indsatser der forebygger fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsulykker og erhvervssygdomme; indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer, personer med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden efter sygdom.

Sammensætning

Fondens bestyrelse er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra følgende organisationer: LO, DA, FTF, AC, DA, Lederne, Danske Regioner, KL samt DH. Alle organisationer har én repræsentant, undtaget LO, som har to. Herudover udpeger ministeren en formand. Rådet fungerer for fire år ad gangen.

DH er repræsenteret ved følgende medlem:

 • Janus Tarp              PTU

Mere information om fonden for forebyggelse og fastholdelse

Læs mere på http://www.forebyggelsesfonden.dk/

Regionale arbejdsmarkedsråd

Formål

Fra 31.december 2014 nedlægges de lokale og regionale beskæftigelsesråd (RBR). I stedet oprettes 8 nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), som skal følge arbejdskraft-oplandene og som skal betjenes af 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer beliggende i Odense, Roskilde og Aalborg. Rådenes opgaver bliver grundlæggende de samme som de nuværende regionale beskæftigelsesråd, nemlig at analysere og overvåge resultater og effekter af kommunernes beskæftigelsesindsats.  Rådene skal også koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Sammensætning 

Rådene bliver sammensat af repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, Danske Regioner, kommunerne og DH. I de nuværende RBR har DH haft én repræsentant. I alt har RBR haft 21 medlemmer, udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra de nævnte organisationer, foruden en formand, som rådets medlemmer selv vælger. De nye RAR’s endelige sammensætning og opgaver vedtages i Folketinget i december, hvorefter de nye råd træder i kraft per 1. januar 2015.

DH er repræsenteret i alle Regionale Arbejdsmarkedsråd ved følgende medlemmer:

Nordjylland

 • Jette Myglegaard         ADHD
 • Inger Steen Møller        DHF

Vestjylland

 • Ole Johnsen                   PTU  
 • Bente Castenschiold     Lungepatient.dk  

Østjylland

 • Finn Amby                       DBS
 • Hanne Skallebæk           Autismeforening

Sydjylland

 • Ellen Dall                      DHF
 • Thorsten Lücke            Spastikerforening

Fyn

 • Erik Vind Frost              Dansk Blinde Samfund
 • Lisbeth Hansen            Sclerose

Sjælland

 • Merete Hornecker          Fibromyalgi
 • Søren Munk                    Scleroseforening

Hovedstaden

 • Alida Fabricius Faustrup  DDL
 • Udpegningen af suppleant til Hovedstaden er i gang

Bornholm

 • Lis Schou                          DHF
 • Hans Birger Munch         PTU

Mere information om det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Læs mere de Regionale Arbejdsmarkedsråd her.