Du er her:

Repræsentantskabet

Referater, indkaldelser m.v. vedrørende DH's øverste myndighed, repræsentantskabet (tidl. kaldet hovedbestyrelsen).

DH's medlemsorganisationer har hver to stemmer på de årlige repræsentantskabsmøder, dog har Sammenslutningen af unge med handicap kun én stemme. DH's afdelinger udpeger i hver af de fem regioner tre repræsentanter og tre observatører.

Referat fra Repræsentantskabsmøde: 20132014, 2015, 2016

Læs DH's årsberetning fra 2015