Politik

Handicappolitik

DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder handicappolitisk lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Her på siden kan du læse om DH's politiske arbejde på det nationale plan. DH's handlingsplan tager udgangspunkt i fem overordnede politiske temaer, som findes herunder. Du kan klikke på hver af temaerne for at læse mere.

Specifik information om DHs dialog med regering, folketing og andre instanser kan søges frem i vidensbanken

 

 

DHs politiske temaer

DHs politiske temaer

DHs Handlingsplan er baseret på en helhedsorienteret tilgang. 

DH skal medvirke til at realisere forskellige handicappolitiske tiltag i samfundet. Der skal være en synlig effekt af det politiske arbejde.

DH arbejder målrettet med at synliggøre forskellige tiltag og initiativer overfor centrale interessenter, beslutningstagere og organisationer.

 

 

DH arbejder ud fra en to-årig handlingsplan. I 2014-2016 er der fokus på følgende målsætninger:

  • Opnå øget tilgængelighed til IKT, transport og det fysiske miljø
  • Opnå øget retssikkerhed
  • Opnå øget inklusion i beskæftigelse
  • Opnå øget inklusion i grundskole, uddannelse
  • Opnå øget lighed til sundhedsydelser

Disse områder udgør DHs 5 politiske temaer. Læs mere om DH's holdning på hver område ved at klikke på dem.