Politik

Handicappolitik

DH's politiske arbejde er opdelt i fem mærkesager

Tilgængelighed: Forbedre tilgængeligheden til digitale løsninger, transport og fysisk miljø

Retssikkerhed: Bedre sagsbehandling og øget retssikkerhed for borgerne.

Beskæftigelse: Flere med handicap skal i job.

Inklusion og uddannelse: Giv flere unge en uddannelse. 

Sundhed: Fjerne uligheden inden for sundhed og give lige adgang til sundhedstilbud.

Du kan klikke på hver af temaerne for at læse mere om DH's holdninger og politiske arbejde.