Du er her:

Beskæftigelse

3

Viden

Undersøgelse: Fjern barrierne
Dansk Handicap Forbund har undersøgt, hvilke barrierer der er for mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet.
Find undersøgelsen her.


Analyse: Mange kontanthjælpsmodtagere med handicap hænger fast i systemet. 
Socialministeriet udgav i januar 2018 en analyse, der sætter fokus på modtagere af kontanthjælp med handicap.
Find analysen her.

Analyse: Modtagere af aktivitets- og samværstilbud kan få stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Ny analyse fra Socialministeriet fra januar 2018 belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af aktivitets- og samværstilbud, kan komme tættere på arbejdsmarkedet.
Find analysen her.


Mærkesager

Flere i job
Mange med handicap kan og vil arbejde. Derfor skal vi sikre, at arbejdsmarkedet er åbent og inkluderende. Vi skal nedbryde barrierer og sikre, at lovgivningen ikke spænder ben for jobmuligheder. Vi skal se potentialet og investere i os med handicap, så flere kommer i job.

Værdige vilkår
Vi skal sikre, at fleksjobbere får mulighed for at arbejde, og borgere i ressourceforløb får et godt forløb. Og hvis man ikke kan arbejde, skal man have en førtidspension, så man stadig får et godt liv.

 

Kontakt

Christian Lildholdt Jensen
Konsulent 

Mail: [email protected]
Twitter: @clildholdt