Du er her:

Kompensation

Handicappede har ret til at kunne tjene penge ved beskæftigelse på et arbejdsmarked, som alle andre. Dette kræver bedre kompenserende handicapordninger.

Personer med handicap har ret til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse på et arbejdsmarked, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap (Handicapkonventionens §27). Dette forudsætter, at der findes gode, fleksible og tilstrækkelige støtteordninger, som muliggør, at handicappede kan finde, få, fastholde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Til dette formål findes en række kompensationsordninger, hvoraf løntilskud til nyuddannede med handicap (Isbryderordningen), personlig assistance i erhverv eller uddannelse, hjælpemidler, arbejdspladsindretning og mentorordning er nogle af de væsentligste.

DH mener, at ordningerne er nødvendige al den stund, det danske arbejdsmarked ikke er fuldt inkluderende i forhold til personer med handicap. Men den måde, hvorpå de kompenserende ordninger fungerer og spiller sammen med hinanden på, er imidlertid stadig for bureaukratisk og ufleksibel, og ordningerne kendes og anvendes alt for lidt. Der findes ligeledes for lidt viden om anvendelse og effekterne af ordningerne. DH’s vurdering er, at ordningerne kan indrettes bedre end i dag og således fremme inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet.

DH ønsker derfor systematisk og grundig viden om ordningernes anvendelse tilvejebragt. DH ønsker et gennemsyn af ordninger med fokus på brugernes oplevelser, effekter og potentialer, samt en efterfølgende revision under hensyntagen til følgende principper:

  • Støtten til personer med handicap, som ønsker at deltage på arbejdsmarkedet, skal tage udgangspunkt i borgeren og dennes behov og udviklingsmuligheder – det forudsætter et opgør med siloerne i den kommunale forvaltning.
  • Ordningerne skal kunne anvendes ubureaukratisk, fleksibelt og smidigt, så de mest optimalt understøtter den enkelte person med handicap i at finde, få, fastholde eller vende tilbage til varig beskæftigelse.
  • Ordningerne skal være ubureaukratiske at administrere og anvende, både for personer med handicap, virksomheder og jobcentre.