Du er her:

DHs Handlingsplan

Introduktion til DHs to-årige handlingsplan.

Fundamentet for DHs arbejde udgøres af mission, vision og værdier. Ifølge dette fundament er det DHs opgave at varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer i en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser. DH arbejder med udgangspunkt i FN's Handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte, at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

Oven på fundamentet følger en strategiplan med langsigtede pejlemærker, strategiske mål og en række aktiviteter, der knytter sig hertil. Strategiplanen er blevet til i en inddragende proces med DH's medlemsorganisationer og lokale afdelinger. 

Sidste led i planstrukturen er DHs to-årige handlingsplaner, hvor strategiplanens udvalgte aktiviteter udmøntes. Handlingsplanen skal afspejle de områder, som DH særligt skal fokusere på indenfor handlingsplanens periode. Handlingsplan for 2016-18 er vedtaget på DHs repræsentantskabsmøde i maj 2016.

Handlingsplan 2016-18 kan downloades via dette link

Klik her og læs mere om DHs strategiske arbejde