Du er her:

Lighed i Sundhed

5

Aktuelt

undefined

Ny pulje til Sundhedstjek
Sundhedstjek til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse er ikke med i regeringens sundhedsaftale med SF og Enhedslisten. Til gengæld er der som led i satspuljen på sundhedsområdet opslået en pulje til dette formål med direkte henvisning til Danske Handicaporganisationers pilotprojekt om sundhedstjek.

 

Indsatsområder

Bedre sundhedstilbud

Handicapede oplever stor ulighed i sundhed, fordi der ikke er fri og lige adgang  til alle i det danske sundhedsvæsen. Med bedre sundhedstilbud kan uligheden fjernes. 

Styrke forebyggelse og inddragelse 

Handicappede skal medtænkes i den almindelige forebyggelse og sundhedsfremmende indsats.

Mindske ulighed i sundhed 

Uligheden i det danske sundhedsvæsen afhænger af sygdomsbehandling, samt geografiske- og økonomiske faktorer. Denne ulighed skal mindskes. 

Kontakt

Torben Kajberg
Politisk konsulent
[email protected]