Du er her:

Handicapkonventionens tillægsprotokol

Alle borgere med handicap skal have adgang til at få afgørelser prøvet ved klageinstanser. I sidste ende skal afgørelser kunne indklages for FN-komiteen for Handicapkonventionen. 

Handicapkonventionen har en tillægsprotokol om individuel klageadgang, som Folketingen netop har vedtaget at ratificere. Danske afgørelser kan først prøves ved FN-komiteen for

Handicapkonventionen, når ratifikationen er trådt endeligt i kraft via en underskrift i FN.

DH mener:

  • Det er meget positivt, at Folketinget har taget skridt til ratifikation. DH mener også, at det er vigtigt, at staten hurtigst muligt udarbejder tilgængeligt materiale om muligheden for at anvende denne klageadgang og de støttemuligheder, der er herfor.